Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EMAZ810
NimiRakennusalan rkm-projekti 1
Nimi englanniksiProject in Construction Management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetProjekti 1 osaamistavoitteena on rakennusalaan perehtyminen. Opiskelija perehtyy rakennushankkeen vaiheiden toteutukseen ja johtamiseen. Opiskelija tuntee rakennustyömaan tuotannonsuunnittelun,-ohjauksen ja kustannuslaskennan perusteet. Tavoitteena on perehtyä talonrakennustyömaan käytännön toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteistyön ja vastuun merkityksen rakennustyömaan toiminnassa. Opiskelija oppii työskentelemään tavoitteellisesti erityyppisissä ryhmissä.

Opiskelija osaa tehdä ryhmässä projektisuunnitelman ja ymmärtää projektin etenemisen vaiheet ja aikataulutuksen sekä osaa laatia projektissa vaadittavat dokumentit, kuten muistion ja projektiraportin. Opiskelija osaa myös tarkastella yrityksen ulkoista kuvaa.
Keskeiset sisällötProjektin tarkoituksena on että opiskelijat tutustuvat rakentamiseen ja rakennustyömaan erilaisiin tehtäviin ja tekevät valitusta tuntemastaan tehtävästä toisillensa esityksen, josta kaikilla on mahdollisuus oppia ja saada käsitys, minkälaisten asioiden parissa työmaalla toimitaan. Lopullinen projektin sisältö ratkaistaan projektiryhmäkohtaisesti yhteistyössä kohdetyömaan ja mahdollisen yhteistyöyrityksen kanssa.
Teoriaosuudessa käydään läpi tuotannonohjauksen perusteita mm.
rakennushanke- ja työmaasuunnitelmat, aikataulumuodot, tuotannon ohjauksen, -suunnittelun ja kustannuslaskennan perusteet

Projektista tehdään
- Projektisuunnitelma
- Yksinkertainen tehtäväsuunnitelma
- Kohdetyömaan rungon ja tuotantomenetelmien esittely
- Kuvitettu työvaiheohje
- Projektiraportti
- Seminaariesitys

Viestinnän osuus (1 op):
- Projektiraportti
- Muistio
- Yrityskuva
- Lähteiden käyttö ja raportointi projektissa
SuoritustavatOpintojakson aikana tehdään ryhmätyönä valitusta työmaan tehtävästä suppea tehtäväsuunnitelma ja tehtäväsuunnitelmasta kuvitettu työvaiheohje, joka esitetään projektin päätteeksi.

Lisäksi viestinnässä tehdään muistio, yrityskuva-analyysi ja opetellaan projektilomakkeiden käyttöä ja lähteiden merkintää tulevaa työskentelyä helpottamaan.

Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on tenttien hyväksyttävä suorittaminen, pakollisen harjoitustyön tekeminen, seminaariesitys ja opintojaksopalautteen antaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali-Luentomonisteet ja harjoitustehtävät Moodlessa
-Aiheeseen liittyvät Ratu- ja RT-kortit
-Ratu Aikataulukirja
-Ratu Menekkitiedostot
-RatuNet
-TCM Planner projektinhallintaohjelma
-Opetuksen yhteydessä jaettavaa materiaalia..
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHakulinen Marjo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.