Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EMAZ830
NimiRakennusalan rkm-projekti 3
Nimi englanniksiProject in Construction Management 3
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1/2 op
OsaamistavoitteetTavoitteena on perehtyä talonrakennustyömaan käytännön toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteistyön ja vastuun merkityksen rakennustyömaan toiminnassa. Opiskelija osaa tarkastella rakennustyömaan toimintaan liittyviä osatekijöitä kriittisesti ja analyyttisesti. Tavoitteellisen työskentelytavan oppiminen ja sitoutuminen kokonaisuuteen kasvattaa opiskelijan motivaatiota ja intoa soveltaa muista opinnoista omaksuttuja asioita projektin aikana ratkaistaviin ongelmiin.

Projekti 3 osaamistavoitteena on työvaiheen kokonaishallinta. Projekti työnä laaditaan laaja tehtäväsuunnittelu kohdetyömaalta valitulle tehtävälle, sekä osallistutaan tehtävän johtamiseen ja tuotannon ohjaamiseen työmaalla.

Opiskelija tietää kuinka yrityksessä viestitään ja tiedotetaan hankkeen sidosryhmiä. Opiskelija osaa arvioida vuorovaikutustaitojaan ja niiden merkitystä yrityksen toiminnassa.
Keskeiset sisällötTeoria ja käytäntö vuorottelevat opintojakson ajan. Projekteissa käsiteltävät aiheet määräävät ne painopistealueet, joihin projektia tukeva opetus liittyy. Projektia tukeva opetus tarkoittaa tässä tapauksessa niitä aihealueita, jotka tukevat ja edesauttavat projektisuunnitelmaan merkityn ongelman ratkaisua hyväksytyllä tavalla. Lopullinen projektin sisältö ratkaistaan projektiryhmäkohtaisesti yhteistyössä kohdetyömaan ja -yrityksen kanssa.
- Projektisuunnitelma
- Yhteistyösopimus
- Työvaiheen laaja tehtäväsuunnitelma
- Työvaiheen johtaminen (aloituspalaveri, viikkopalaveri)
- Työvaiheen tarkastus ja dokumentointi (esim. mallitarkastus, palautteen anto)
- Työvaiheen kustannusten hallinta (kustannusennuste tehtävästä)
- Projektiraportti
- Seminaariesitys

Englannin kieli (0,5 op): Osittainen raportin kirjoittaminen, projektipalaverit ja muistiot, ammattialan terminologia, videon tekeminen työvaiheeseen perehdyttämisestä

Viestinnän osuus (0,5 op): Tiedottamien, raportti
SuoritustavatOpintojakso suoritetaan yhteistyössä kohdetyömaan ja yrityksen kanssa. Opiskelija suorittaa ennen projektia työturvallisuuskortin ja hankkii suojavarusteet (kypärä, silmäsuojaimet, näkyvä suojavaatetus/turvaliivi, turvakengät, kuvallinen henkilötunniste veronumerolla) yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Opintojakson aikana tehdään yksi laaja projektityö, jossa opiskelijat itsenäisesti soveltavat opetuskokonaisuuteen liittyvää teoriaopetusta käytännön työmaasuunnitelmiin.

Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on, pakollisen harjoitustöiden tekeminen, seminaariesitys ja opintojaksopalautteen antaminen.

Englannin osuudessa opiskelijat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajan ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti.

Viestinnän osuudessa oppilaat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajan ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Luentomonisteet ja harjoitustehtävät Moodlessa
- Aiheeseen liittyvät Ratu- ja RT-kortit
- Ratu Aikataulukirja
- RatuNet
- TCM Planner projektinhallintaohjelma
- Opetuksen yhteydessä jaettavaa materiaalia.
- Kohdetyömaalta saatavat aineistot
- KymppiPro ohjelma
Edeltävät opinnotRakennusalan rkm projekti 2, Rakentamistalous 2, Rakennustyömaan johtaminen.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKolari Antti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.