Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERVZ820
NimiBIM rakennustuotannossa
Nimi englanniksiBIM in Construction
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys tietomallin hyväksikäyttömahdollisuuksista rakennustuotannon käyttötapauksissa. Opiskelija hallitsee käyttötapausten mukaisten tietomallien laadinnan periaatteet sisältövaatimuksineen ja osaa käyttää mallien laadinnassa tarvittavia tietoteknisiä ohjelmistoja ja laitteistoja.
Keskeiset sisällötTietomallin hyödyntäminen mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin:
- rakennuttaminen ja rakennushankkeen johtaminen
- tietomallin hyödyntäminen rakennusliikkeen sisäisissä prosesseissa
- päätöksenteon tukena tuotannon eri vaiheissa
- rakennushankkeen talouden hallinnassa
- rakennustyömaan hankinnoissa
- rakennustyövaiheiden havainnollistaminen
SuoritustavatOpintojaksoon sisältyy sekä lähiopetustunteja että harjoitustöitä.

Opintojakso jakaantuu kahteen osaan: BIM-osuus 2,5op ja teoria/harjoitustyöosuus 2,5op.

Opiskelija seuraa lähiopetusta ja palauttaa annetut viikko- tai harjoitustehtävät. Osa harjoitustöistä liittyy 3. vuosikurssin
teollisuus/urheiluhalli – projektiin.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTietomallintaminen talonrakennustyömaalla
Päivi Jäväjä, Timo Lehtoviita
Rakennustieto Oy, 2016
ISBN 978-952-267-144-8
Hardin, M., McCool D. BIM and Construction Management.
Ohjelmistojen ja laitteistojen käyttöohjeet
Luennoilla erikseen jaettava materiaali
Edeltävät opinnotTietomallintamisen perusteet, REVIT- ja TeklaStructures-ohjelmistot
Muuta huomioitavaaOpintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijalta tietotekniikan perustaitoja sekä henkilökohtaisen tietokoneen käyttöä.
Opiskelijat voivat ladata käytettävät ohjelmistot omille laitteilleen ohjelmistotoimittajien palveluista.
YhteyshenkilöKolari Antti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.