Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA22SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Yhteiset opinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 EAPM810 RA-matematiikka 5              
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka   5            
4 EXX8050 Engineering English     5          
4 EXX8060 Teknisk svenska         5      
4 ERXP810 Introduction to Business Economics         5      
 
Ammattiopinnot
Alakohtaiset ammatilliset opinnot
4 ERXT810 Rakennusmateriaalioppi 5              
4 ERXT820 Pientalosuunnittelun perusteet 5              
4 ERXT830 Tekninen piirustus ja mallintaminen 5              
4 EAAB800 BIM-perusteet   5            
4 EAAN810 Statiikka ja lujuusoppi   5            
4 EAAN820 Puu- ja teräsrakenteet     5          
4 ERXT850 Kerrostalosuunnittelun perusteet     5          
4 ERXZ810 Rakentamistalous 1     5          
4 ERXN850 Rakennusfysiikka       5        
4 ERXN830 Betonirakenteet 1       5        
4 ERXZ850 Talotekniikka         5      
4 ERXZ830 Korjausrakentaminen 1         5      
4 ERXZ870 Korjausrakentaminen 2           5    
Rakennussuunnittelun osaaja
4 EAAB810 Arkkitehtuurin perusteet 5              
4 EAAB815 Sommittelu ja visualisointi   5            
4 ERXT840 Rakennusalan projekti 1 (pientalo)   5            
4 EAAB820 Arkkitehtuuri 1 (loma-asunnot)     5          
4 EAAB825 Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu       5        
4 EAAB830 Arkkitehtuuri 2 (pientalot)       5        
4 ERXT860 Rakennusalan projekti 2 (kerrostalo)       5        
4 EAAB845 3d-visualisointi       5        
4 EAAB835 Arkkitehtuuri 3 (kerrostalot)         5      
4 EAAB840 Arkkitehtuuri 4 (kerrostalot)           5    
4 EAAB850 Energiatehokas rakennussuunnittelu           5    
4 EAAB855 Pääsuunnittelija ja projektinhallinta           5    
4 ERXT870 Rakennusalan projekti 3 (halli)           5    
4 EAAB860 Arkkitehtuuri 5 (julkiset rakennukset)             5  
4 EAAB865 Contemporary Architecture and Art             5  
4 EAAB870 Korjausrakentaminen 3             5  
4 ERXT880 Rakennusalan projekti 4 (yritys)             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 EAVB810 BIM soveltava         5      
4 EAVB820 BIM syventävä             5  
4 EAC4000 Vaihtuvat arkkitehtuuriopinnot 1         5      
4 EAC4100 Vaihtuvat arkkitehtuuriopinnot 2           5    
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1   5            
4 ECH4210 Harjoittelu 2a       5        
4 ECH4220 Harjoittelu 2b       5        
4 ECH4310 Harjoittelu 3a           5    
4 ECH4320 Harjoittelu 3b           5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu             5  
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus               5
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte
4 SAVONT2 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1             5  
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.