Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU20SP Energiatekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUE4674
NimiEnergialiiketoiminta
Nimi englanniksiEnergy business
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee energia-alaa ja sen teollisuutta liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelija tietää energia-alan nykytilan ja tulevaisuuden ennustettuja tai mahdollisia trendejä. Opiskelija ymmärtää energialiiketoiminnan moninaisuuden ja sen mahdollisuudet.

Opiskelija ymmärtää asiakkuuksien johtamisen liiketoimintastrategiana, jolla maksimoidaan asiakkaiden kannattavuus, tuotot ja tyytyväisyys. Opiskelija ymmärtää tilastollisten analyysien mahdollisuuden asiakkuuksien hallinnassa ja merkityksen yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija ymmärtää asiakkuuden johtamisen myös asiakashallinnan näkökulmasta. Asiakkuuksien johtaminen ymmärretään prosessina, jonka avulla hallitaan kaikkia asiakaskohtaamisia.

Keskeiset sisällöt- Energiatoimiala, energiateollisuus nykytilanne (talous, lainsäädäntö, teknologia, ekologinen ja eettinen ympäristö)
- Energia-alan tulevaisuus ja kysyntä
- Tuoteosaaminen
- Asiakasosaaminen, asiakkuuksien johtaminen ja työkalut
- Tilastot ja tiedon hyödyntämien
- Hinnoitteluosaaminen
- Kilpailuosaaminen
- Viestintäosaaminen
- Muutoksen hallinta
SuoritustavatOpintojaksolla toteutetaan teemaluentoihin liittyvät teemaharjoitukset. Opintojaksolla tehdään energiatoimialaan liittyvä selvitys, joka esitetään. Opintojaksolla tehdään todellinen tai kuvitteellinen case, jossa sovelletaan käytäntöön opintojaksossa omaksuttu tieto ja luentojen sekä harjoitusten aikana kertynyt osaaminen. Työtä ohjataan ja sen edistymistä seurataan projektityön menetelmin.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAlan artikkelit, tilastot, Moodlen kautta jaettava materiaali.

e-kirja: Johtamisen käsikirjat. Asiakkuuksien johtaminen / päätoimittajat: Jarmo R. Lehtinen ja Virpi Europaeus. Helsinki : Kauppalehti, 2005
Käytettävissä Savonia-amk:n verkossa: http://ip.blh.dk.ezproxy.savonia-amk.fi:2048
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKinnunen Jukka

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.