Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Savonia CampusOnline kevät/spring 2021

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K 3 S 4 K 4 S
 
CampusOnline -verkko-opinnot / CampusOnline web studies
CampusOnline AMK / Bachelor level
4 CO21KEK2000 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi
4 CO21KEK4000 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape jatkokurssi
4 CO21KLIA5360 Advanced Finance
4 CO21KBIG Big Datan perusteet sekä visualisointi Excelillä ja Power BI:llä
4 CO21KEOH E-ohjaus ja sähköiset hyvinvointipalvelut
4 CO21KHAM Hammaslääketieteellinen kuvantaminen ja potilaan ohjaus
4 CO21KHYV Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-alalla
4 CO21KLIX2000 International Sales Management
4 CO21KMMA200 Kansantalous
4 CO21KLEAN Lean-johtamisen perusteet
4 CO21KMAA Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen, Lean maataloudessa
4 CO21KRAP07 Maatilayrittäminen
4 CO21KMUUT Muutosjohtaminen
4 CO21KET0100 Ohjelmoinnin perusteet C#
4 CO21KLLV0300 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä
4 CO21KPUH Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
4 CO21KTSKUKU2 Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito
4 CO21KESV0100 Rakennusautomaatiojärjestelmät
4 CO21KSVÄ Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
4 CO21KSSASKE600 Selkeä viestintä
4 CO21KSASKE400 Selkokieli asiakastyössä
4 CO21KSIJO Sijoitustoiminta
4 CO21KSOS Sosiaalilainsäädäntö
4 CO21KLLX8020 Työhyvinvoinnin kehittäminen
4 CO21KETV0100 Web-sovelluskehitys ja NoSQL-kannat
CampusOnline AMK / Bachelor level non-stop
4 CO20NSSASKE010 Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso
4 CO20NSSASKE101 Kirjallinen suomen kieli, B2-taso
4 CO20NSSASKE301 Kirjallinen suomen kieli, C1-taso
4 CO20NSMUS Länsimaisen rytmimusiikin historiaa tanssinopettajaopiskelijoille
4 CO20NSSASKE800 Opettajan suomi
4 CO20NSSASKE500 Sairaanhoitajan suomi
4 CO20NSSASKE700 Tekniikan suomi B2-taso
4 CO20NSSASKE000 Työelämän suomi, B1.1-taso
CampusOnline YAMK / Master level
4 CO21KBIOP Biopankki (yamk-taso)
4 CO21KLHTE Lähtökohdat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (yamk-taso)
4 CO21KMAAY Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen, Lean maataloudessa (YAMK)
4 CO21KSUS Sustainable development in changing climate, what has it to do with me? (Master level)

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.