Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

VALINNAISET21 Valinnaiset opinnot / Optional Courses, academic year 2021-2022

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYK50
NimiSosiaali- ja terveyspalveluiden talousjohtaminen
Nimi englanniksiEconomic management of social and health services
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyspalveluiden talousjohtamisen peruskäsitteisiin ja ymmärtää sote-palveluiden markkinoiden ominaispiirteet, julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus- ja hankintapäätösten perusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten jakautumisen valtion, kunnan ja asiakkaan kesken. Hän osaa hankkia tietoa näiden palvelujen kustannus-hyöty-vaikuttavuus -suhteesta ja käyttää tätä tietoa päätöksenteon perusteena.
Opiskelija osaa laatia työyksikkökohtaisen tulo- ja menoarvion, seurata arvion toteutumista ja toimeenpanna tarvittavat muutokset kustannusten sopeuttamiseksi tuottoihin. Lisäksi opiskelija harjaantuu kilpailuttamaan palvelun- ja tavarantoimittajia EU:n ja kansallisten säädösten mukaisesti ja tekemään hankintapäätökset organisaation kokonaishyöty huomioiden.
Keskeiset sisällötSote-palveluiden talousjohtamisen peruskäsitteet, rahoitus, budjetti ja budjetointi, tilinpäätös, tulosjohtaminen, kustannuslaskenta, operatiiviset ja strategiset päätökset sekä kustannusjohtaminen palveluorganisaatiossa. Hankintastrategiat, -menettelyt ja hankintojen kilpailuttaminen. Talouden keskeiset kysymykset, elämänlaatu ja sen mittaaminen.
SuoritustavatLähiopetus, verkko-opetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTikkanen Päivi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.