Savonia Code Academy

#korkeakouludiplomi
#diplomikoulutus

Korkeakouludiplomi: Savonia Code Academy

Koulutuksen laajuus: 60 op
Koulutuksen ajankohta: 10.8.2021–31.12.2022, kesto 1,5 vuotta
Koulutuksen hinta: maksuton
Haku koulutukseen: 8.3.2021 (klo 9.00) – 15.3.2021 (klo 15.00); haku on päättynyt!
Aloituspaikat: 60
Valintakurssi: 29.3.2021 (klo 8.00) – 5.4.2021 (klo 20.00), valintakurssi toteutetaan verkossa
Valintatulokset: 4.5.2021 mennessä

Koodaajille kovasti kysyntää

Ohjelmisto-osaamista tarvitaan nykyään kaikilla aloilla ja koodareista on edelleen valtava pula. Suosittu Savonia Code Academy starttaa jo kolmatta kertaa ja kouluttaa uusia osaajia alalle. Code Academy -koulutus on Pohjois-Savon yritysten ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä suunnittelema ja sen sisältö keskittyy niihin tekniikoihin, joiden osaamiselle on tällä hetkellä eniten tarvetta työelämässä.

Koulutukseen voivat hakea kaikki IT-alasta ja koodauksesta kiinnostuneet aiemmasta pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnoissa menestymiseen riittää innostus alaa kohtaan sekä halu ja kyky opiskella myös omatoimisesti. Tietotekninen harrastuneisuus edesauttaa opinnoissa. Koulutukseen eivät voi hakea Savonian tietotekniikan tutkinto-opiskelijat, sillä samat asiat opetetaan tutkintokoulutuksen aikana.

Koulutuksen suorittaneilla on perusvalmiudet toimia ohjelmointitehtävissä nykyaikaisia ohjelmointikieliä käyttäen. He tuntevat nykyaikaisen sovelluskehityksen rakenteet ja toimintatavat ja voivat työskennellä osana sovelluskehitystiimiä. Frontend, backend, db sekä versionhallinta, devops ja agile-menetelmät ovat heille tuttuja käsitteitä ja koulutuksen läpäissyt osaa käyttää ja hyödyntää niitä työssään yritysmaailmassa vaadittavalla tavalla.

Kolme opiskelijaa työsnkentelee tietokoneilla.

Sisältö

  • Perusteet-moduuli, 20 op
  • Frontend-development-moduuli, 20 op
  • Backend-development -moduuli, 20 op

Jani Kaikkosen tarina

Jani oli yksi ensimmäisistä Savonia Code Academy -koulutuksen suorittaneista. Hän lähti koulutukseen ilman aiempaa ohjelmointikokemusta ja huomasi pian koodaavansa kaiken vapaa-ajan päivätyön jälkeen. Koulutuksen jälkeen hän kiittelee perusteellisia sekä innostavia opettajia. Korkeakouludiplomi taskussaan Jani uskaltaa jo ihan rehellisesti sanoa osaavansakin jotain.

Toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetus ja ohjattu työskentely, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu muodostavat kokonaisuuden. Opiskelu vaatii tavoitteellista otetta, se on lähes täyspäiväistä työskentelyä ja edellyttää sitoutumista lähiopetuksen aikatauluihin. Opiskelussa painottuu tekemällä oppiminen ja koulutuksen aikana koodataan paljon. Osa tehtävistä aloitetaan lähituntien aikana, mutta niitä täytyy tehdä myös omalla ajalla. Tämä kannattaa huomioida suunnitellessasi ajankäyttöä. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelua aloittavalla on oltava oma kannettava tietokone.

  • Lähiopetusta ti- ja to-iltaisin klo 16–20 ja lisäksi noin joka toinen lauantai klo 8–16
  • Zoom-etäopetusta ja -tukea ke-iltaisin klo 18–20

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen 8.3.2021 (klo 9.00) – 15.3.2021 (klo 15.00). Haku on päättynyt.

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella. Valintakurssi toteutetaan Savonian Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta. Valintakurssi avautuu Moodlessa 29.3.2021 klo 8.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 5.4.2021 klo 20.00 mennessä.

Opiskelun aikaiset tuet

Koulutus ei oikeuta Kelan opintotukeen eikä muihin opintososiaalisiin etuuksiin.  Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen hakeutumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. Koulutusrahasto) aikuiskoulutustukea opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.  

Usein kysytyt kysymykset

Missä lähiopetustunnit järjestetään?

Kaikki lähiopetustunnit ovat Microkadun kampuksella Kuopiossa.

Onko lähiopetuksessa läsnäolopakko?

Ei ole, mutta huomioi kuitenkin, että joihinkin opetusosuuksiin saattaa kuulua myös sellaista lähiopetusta, joissa läsnäolo on suositeltavaa oman oppimisen kannalta. Koronatilanteen vaikutusta syksyn 2021 opetuksen järjestelyihin ei voida vielä arvioida.

Sallitaanko jonkin verran poissaoloja esim. työmatkojen vuoksi?

Katso edellinen kohta.

Onko vastaavia kursseja Avoimen AMK:n puolella?

Ei ole tällä hetkellä.

Tarvitaanko opinnoissa oma tietokone?

Tarvitset opinnoissa oman koneen. Löydät lisätietoja sopivasta koneesta tästä linkistä kohdasta Oma tietokone opinnoissa.

Johtaako opiskelu johonkin tutkintoon?

Ei johda. Koulutuksesta saa diplomin ja kaikki opintojaksot ovat sellaisenaan luettavissa hyväksi, jos päätät hakea myöhemmin Savoniaan tietotekniikan koulutusohjelmaan.

Ovatko Savonian tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa jo olevat opiskelijat hakukelpoisia?

Koulutus ei ole tarkoitettu tutkinto-opiskelijalle, joten Savonia-ammattikorkeakoulun tietotekniikan opiskelijat eivät voi hakea koulukseen.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Korkeakouludiplomi: Savonia Code Academy ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Suoritettuasi Savonian Code Academyssä 60 opintopistettä, voit kuitenkin hakeutua suoraan tutkinto-opiskelijaksi tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan. Tai jos aloitat myöhemmin tutkinto-opiskelijana Savonian tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa, suorittamasi opinnot voidaan hyväksi lukea sellaisenaan osaksi tutkintoa.

Koulutus on osa Savonian, Karelian ja UEF:n yhteistä SmartICT-kokonaisuutta. Koulutushankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kysy lisää:

Jenni Toivanen, 044 785 6282, jenni.toivanen@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.