Tietokonekoodia pinkiksi sävytettynä.
Haluatko oppia koodaamaan tai syventää osaamistasi koodauksen saralla? Savonia Code Academyn tarjonnasta löydät opintoja sekä aloittelijoille, että edistyneemmille koodauksesta kiinnostuneille.

Valitse tarpeisiisi sopivat koodauksen opinnot

Tarjonnasta löytyy opintojaksoja ja -kokonaisuuksia eri koodauksen teemoista. Voit myös suorittaa yksittäisiä kokonaisuuksiin kuuluvia opintojaksoja. Kokonaisuuksien opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen.

Aloittelijalle suunnatuissa opintojaksoissa ei ole ennakko-osaamisvaatimuksia. Jos sinulla ei ole edeltävää koodausosaamista, voit aloittaa näistä opintojaksoista. Edistyneille merkityillä kursseilla on vaadittu edeltävää osaamista tai opintoja, jotka kerrotaan opintojakson yhteydessä.

Opintojakson yhteydestä näet, millä lukukaudella opintojakso seuraavan kerran toteutetaan. Nonstop-opintojaksoille voit ilmoittautua milloin vain ilmoittautumisaikana ja suorittaa omaan tahtiin lukuvuoden aikana.

Hinnat: opinnot maksavat 15 euroa/opintopiste.

Ohjelmoinnin perusteet 15 op

Tällä kokonaisuudella voit aloittaa ohjelmoinnin perusteiden opiskelun. Ensimmäinen opintojakso ei vaadi aiempaa osaamista ja sen suoritettuasi voit jatkaa seuraaviin opintojaksoihin.

Ohjelmoinnin perusteet C# 5 op

Kiinnostaako ohjelmointi, mutta kynnys ensimmäisen askeleen ottamiseen on tuntunut liian korkealta? Tällä opintojaksolla opiskellaan ohjelmoinnin alkeet ihan perusteista alkaen, etkä tarvitse minkäänlaista aikaisempaa ohjelmointiosaamista. Tietokoneen käytön osaaminen riittää.

Opettaja: Sami Lahti
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika 26.2.-15.5.2024

Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi 5 op

Käyttöliittymäohjelmoinnissa perehdytään tapahtumaohjattuun ohjelmointiin, tutustutaan yleisimpiin käyttöliittymäkomponentteihin ja luodaan omia sovelluksia. Opintojakso antaa valmiuksia toteuttaa käyttöliittymiä eri tekniikoilla ja alustoilla.

Opettaja: Mikko Pääkkönen
Toteutusmuoto: monimuoto
Osaamisvaatimukset: Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet -opintojakso tai ohjelmoinnin perusteiden osaaminen.

Ilmoittautuminen syksyn 2023 toteutukselle päättynyt.

Ohjelmointi III – Olio-ohjelmointi 5 op

Laajamittaisessa ohjelmistokehityksessä huomioidaan mm. ohjelmien ylläpidettävyys ja muunneltavuus. Olio-ohjelmoinnin yhtenä tavoitteena onkin tehdä ohjelmistojen laajentamisesta ja ylläpidosta helpompaa. Opintojaksolla perehdytään Olio-ohjelmointiin.

Opettaja: Jukka Kinnunen
Toteutusmuoto: monimuoto
Osaamisvaatimukset: Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi

Ilmoittautuminen syksyn 2023 toteutukselle päättynyt.

Python-ohjelmointi haltuun 10 op

Python on yksi eniten käytetyistä ohjelmointikielistä uusien ohjelmistojen kehityksessä. Tässä kokonaisuudessa opiskellaan Python-kielisten ohjelmien lukemista ja kirjoittamista sekä opitaan hyödyntämään Python-kielen laajaa kirjastovalikoimaa.

Python-ohjelmointi 5 op

Python on yksi eniten käytetyistä ohjelmointikielistä uusien ohjelmistojen kehityksessä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia. Lisäksi kurssilla opitaan hyödyntämään Python-kielen laajaa kirjastovalikoimaa.

Opettaja: Jukka Kinnunen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2023

Python-jatkokurssi 5 op

Tällä kurssilla opiskellaan peruskursseilla tarjottujen tietojen päälle uusia menetelmiä ja teknologioita. Kurssin tarjoamien tietojen avulla on helppo jatkaa kurssin aiheiden opiskelua tarpeen mukaan pidemmällekin. Tämä kurssi on siis erinomainen mahdollisuus laajentaa omaa näkemystään Python-ohjelmoinnista. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on Pythonin perusteet jo hallinnassa.

Opettaja: Janne Koponen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: Python-ohjelmoinnin perusteet, Olio-ohjelmoinnin perusteet jollain kielellä, suositellaan käyttöliittymäohjelmoinnin perusteiden hallintaa

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2023
 

Tekoäly 15 op

Tekoälyn hyödyntäminen on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana ja tekoäly on nopeasti yleistyvä teknologia ohjelmistojen kehittämisessä. Siksi tekoälyn perusteiden hallintaa voidaan pitää jo osana yleissivistystä. Tässä kokonaisuudessa opitaan tekoälyn perusteet, sovelluskohteita sekä tekoälyn teknologioita käytännön kautta.

Johdatus tekoälyyn 5 op

Tekoälyn hyödyntäminen on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana, eikä kasvun rajoja ei olla vielä saavuttamassa. Jokainen meistä on varmasti kuullut puhuttavan tekoälystä, mutta millaisia menetelmiä termin taakse kätkeytyy. Opintojaksolla tutustutaan tekoälyn sovelluskohteisiin sekä tekoälyn käyttämiin menetelmiin. Opintojakson sisältö sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opettaja: Janne Koponen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2023

Python-ohjelmointi 5 op

Python on yksi eniten käytetyistä ohjelmointikielistä uusien ohjelmistojen kehityksessä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia. Lisäksi kurssilla opitaan hyödyntämään Python-kielen laajaa kirjastovalikoimaa.

Opettaja: Jukka Kinnunen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2023

Tekoälyn ohjelmointi 5 op

Tekoäly on nopeasti yleistyvä teknologia ohjelmistojen kehittämisessä. Siksi tekoälyn perusteiden hallintaa voidaan pitää jo osana ohjelmistokehittäjän yleissivistystä. Tällä kurssilla opitaan keskeisimpiä tekoälyn käsitteitä ja teknologioita käytännön kautta ratkomalla pieniä harjoitustehtäviä.

Opettaja: Janne Koponen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: Python-ohjelmoinnin perusteet

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2023

Ohjelmistoautomaatio 10 op

Tietokoneet tekevät lukuisat asiat nopeammin ja tarkemmin kuin ihmiset. Automaation avulla voidaan myös tehdä töitä, joita ei ihmisvoimin ole mahdollista tai järkevää tehdä. Tässä kokonaisuudessa opitaan, missä ohjelmistoautomaatiota voi hyödyntää ja harjoitellaan käytännön sovelluksia prosessien automatisoinnissa.

Power Apps ja Power Automate prosessien automatisoinnissa 5 op

Opintojaksolla käytetyt teknologiat mahdollistavat ketterien sovellusten kehittämisen, joilla voidaan automatisoida ja tehostaa erilaisia prosesseja.

Opettaja: Mika Vanhanen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika kevään 2024 toteutukselle on päättynyt.

Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX:llä 5 op

Tiedätkö miten Excelillä ja muilla Office-ohjelmilla sekä selainsovelluksilla tehtävät toistuvat rutiinityöt voidaan automatisoida? Kun osaat käyttää Exceliä, opit automatisoimaan työtehtäviä nopeasti UiPath StudioX:llä ja sen jälkeen sinulle avautuu tie muidenkin ohjelmistoautomaatiosovellusten hyödyntämiseen omassa työssäsi.

Opettaja: Pentti Hiltunen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika 26.2.-15.5.2024

Big Data ja data-analytiikka 10 op

Datan määrä ja sen merkitys päätöksenteon tukena kasvaa koko ajan. Tässä kokonaisuudessa tutustutaan Dig Datan perusteisiin ja mahdollisuuksiin liiketoiminnassa sekä opitaan yhdistämään monesta eri lähteestä kerättyä dataa ja raportoimaan sitä Excelillä ymmärrettävässä muodossa siten, että sitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena.

Big Datan perusteet sekä visualisointi Excelillä ja Power BI:llä 5 op

Opintojaksolla tutustutaan Big Datan perusteisiin sekä Big Datan mahdollisuuksiin liiketoiminnassa. Lisäksi opetellaan käyttämään Exceliä ja Microsoft Power BI -työkalua tiedon visualisoinnissa sekä useista eri tietolähteistä peräisin olevan datan yhdistämisessä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin avoimen datan lähteisiin.

Opettaja: Petteri Muuruvirta
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: hyvä Excelin peruskäyttötaito

Ilmoittautumisaika kevään 2024 toteutukselle on päättynyt.

Data-analytiikan perusteet 5 op

Datan määrä ja sen merkitys päätöksenteon tukena kasvaa koko ajan. Tällä opintojaksolla opit yhdistämään monesta eri lähteestä kerättyä dataa sekä raportoimaan datan Excelillä ymmärrettävässä muodossa siten, että sitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena.

Opettaja: Petteri Muuruvirta
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika kevään 2024 toteutukselle on päättynyt.

Opintojaksot

Täydennä koodauksen osaamistasi eri ohjelmointikielistä ja teemoista Savonia Code Academyn opintojaksoilla.

Web-ohjelmointi I 5 op

Opintojaksolla opetellaan tekemään selainpohjaisia sovelluksia, jotka hyödyntävät tietokantaa.

Opettaja: Jussi Koistinen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: jonkin ohjelmointikielen hallinta

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2023

Turvallisesti kyberajassa 5 op

Tunnistatko mahdolliset kyberuhkat helposti? Tällä opintojaksolla tutustut yleisimpiin tietoturva- ja tietosuojauhkiin sekä opit toimimaan turvallisella tavalla yllättävissäkin tilanteissa.

Opettaja: Petteri Muuruvirta
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen syksyn 2023 toteutukselle päättynyt.

Business Intelligence 5 op

Opiskelija tutustuu organisaation sisällä tai ulkona tuotetun liiketoimintatiedon hallintaan ja kuinka sitä voidaan järjestelmällisesti hyödyntää toiminnan kehittämisessä.

Opettaja: Mika Vanhanen
Toteutusmuoto: monimuoto
Osaamisvaatimukset: tiedonhallinnan perusteet ja SQL-kieli

Ilmoittautuminen syksyn 2023 toteutukselle päättynyt.

Johdatus pilvipalveluihin 5 op

Pilvipalvelut-termi tulee vastaan tietotekniikassa useasti. Opintojaksolla kurkistetaan termin taakse ja opitaan ymmärtämään pilvipalveluiden tekniikkaa sekä mahdollisuuksia. Opintojakso soveltuu kaikille pilvipalveluiden perusteista kiinnostuneille.

Opettaja: Mikko Pääkkönen
Toteutusmuoto: monimuoto
Osaamisvaatimukset: ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen syksyn 2023 toteutukselle päättynyt.

Java web-ohjelmointi 5 op

Opintojaksolla opetellaan tekemään sovelluksia suosittua Java-ohjelmointikieltä käyttäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa web-sovelluksen Java -ohjelmointikieltä ja Javan sovelluskehyksiä käyttäen.

Opettaja: Ville Berg
Toteutusmuoto: monimuoto
Osaamisvaatimukset: Web-ohjelmointi I – III ja Ohjelmointi III (olio-ohjelmointi)

Ilmoittautumisaika kevään 2024 toteutukselle on päättynyt.

.NET-programming 5 op

.NET is a modern, innovative, open source development platform for building all your apps. With .NET, you can use multiple editors and libraries to build for web, mobile, desktop, games, and IoT. .NET helps you build high quality applications faster. After completing the course the student has a working knowledge of modern .NET programming and can implement solutions to different use cases using .NET.

Opettaja: Mikko Pääkkönen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: basics of C# programming language and knowledge of object oriented programming. Knowledge about web technologies and web APIs will help.

Ilmoittautumisaika kevään 2024 toteutukselle on päättynyt.

React-ohjelmointi 5 op

React-ohjelmoinnilla toteutetaan toiminnallisuuksia selainpohjaisen sovelluksen asiakaspäähän (Frontend-ohjelmointi). Opintojaksolla opit käyttämään nykyaikaisia käyttöliittymäkirjastoja ja kehyksiä sekä toteuttamaan toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM). Opit myös yleisimmät tiedonsiirto- ja tallennusformaatit (JSON) ja osaat soveltaa niitä tiedonsiirrossa.

Opettaja: Jussi Koistinen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot
Osaamisvaatimukset: Web-ohjelmointi I -opintojakso tai web-ohjelmoinnin perusteet.

Ilmoittautumisaika kevään 2024 toteutukselle on päättynyt.

Tietotekniikan matematiikka 5 op

Tietotekniikan alalla hyödynnetään runsaasti erilaisia matemaattisia menetelmiä. Usein nämä menetelmät jäävät sovellusohjelmoijien näkökulmasta piiloon valmiiden kirjastojen sisään. Sovellusohjelmoijien on kuitenkin hyvä tuntea käyttämiensä kirjastojen toimintaa myös ”konepellin alta”, jotta kirjastojen sisältävien algoritmien hyödyntöminen olisi mahdollisimman tehokasta. Tällä kurssilla tutustutaan joihinkin matemaattisiin menetelmiin, joita sovellusohjelmoijat hyödyntävät. Kurssin painopiste on teorian soveltamisessa käytännönläheisiin ohjelmointitehtäviin.

Opettaja: Janne Koponen
Toteutusmuoto: verkko-opinnot, esimmäinen toteutus keväällä 2024
Osaamisvaatimukset: Algebran, geometrian ja differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet sekä ohjelmointitaito Python-kielellä.

Kohti tutkinto-opiskelua?

Savonia Code Academyssa voit koota oman opintokokonaisuutesi ja hyödyntää opiskeltuja kursseja hakiessasi tietotekniikan insinöörin tai tietojenkäsittely tradenomin tutkintoon.

Kysy lisää:
Mari Miettinen
Ohjausasiantuntija
mari.miettinen@savonia.fi
Puh. 044 785 7425

EDU Ohjausasiantuntija Mari Miettinen