Tekniikan opiskelija koodaamassa.

Code Academy – Sisältö

#SavoniaAMK

Keväällä suoritettavat opinnot

Tekoälyn ohjelmointi 15 op

  1. ET23KM toteutuksesta ”Johdatus tekoälyyn 5 op”. Opintojakson pitää Janne Koponen. Toteutus menee ET23KM opsin mukaisesti kevään 2023 aikana/Monimuotototeutus/sisältää joitain lähisessioita. /Ei vaadi aikaisempaa osaamista.
  2. ET21KM toteutuksesta ”Python-ohjelmointi 5 op”. Opintojakson pitää Jukka Kinnunen. Toteutus menee ET21KM opsin mukaisesti kevään 2023 aikana/verkkototeutus. / Ei vaadi aikaisempaa osaamista.
  3. CO.NonStop toteutuksesta ”Tekoälyn ohjelmointi 5 op”. Opintojakson pitää Janne Koponen. Toteutus menee NonStoppina/verkkototeutus. /Tämän voi suorittaa, kun kohtien 1 ja 2 opintojaksot on suoritettu tai opiskelijalla on aikaisemmin hankittua osaamista.

Python ohjelmointi haltuun 10 op

  1. ET21KM toteutuksesta ”Python-ohjelmointi 5 op”. Opintojakson pitää Jukka Kinnunen. Toteutus menee ET21KM opsin mukaisesti kevään 2023 aikana/verkkototeutus. / Ei vaadi aikaisempaa osaamista.
  2. CO.NonStop toteutuksesta ”Python-jatkokurssi 5 op”. Opintojakson pitää Janne Koponen. Toteutus menee NonStoppina/verkkototeutus. Tämän voi suorittaa, kun kohdan 1 opintojakso on suoritettu tai opiskelijalla on aikaisemmin hankittua osaamista.

Lisäksi yksittäisinä opintojaksoina 10 op

  1. Web-ohjelmointi I (4_CO22SETV1000-3001 Web-ohjelmointi I 5 op)/Suositellaan jonkin ohjelmointikielen hallintaa esim. C#
  2. React-ohjelmointi 5 op (4_CO23KETV1100-3001 React-ohjelmointi.CO.23K 5 op) / Edellytyksenä web-ohjelmointi I tai vastaavat tiedot

Big Datan perusteet sekä visualisointi Excelillä ja Power BI:llä, 5 op (opettaja: Petteri Muuruvirta). Verkkototeutus, perusosaaminen Excelistä.

Kesällä suoritettavat opinnot

Ohjelmoinnin perusteet C# 5 op (CO00BC47-3001 Ohjelmoinnin perusteet C#.CO.KES23 5 op)

.NET Programming 5 op (CO00BC46-3001 .NET Programming.CO.KES23 5 op)/Suositellaan C# ohjelmointikielen osaamista ja olio-ohjelmoinnin osaamista.

Python jatkokurssi 5 op (4_CO22SETV1400-3001 Python-jatkokurssi 5 op)/Suositellaan Python-ohjelmoinnin perusteet, olio-ohjelmoinnin perusteet jollain kielellä, Suositellaan käyttöliittymäohjelmoinnin perusteiden hallintaa

Web-ohjelmointi I (4_CO22SETV1000-3001 Web-ohjelmointi I 5 op)/Suositellaan jonkin ohjelmointikielen hallintaa esim. C#

Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX:llä, 5 op (opettaja: Pentti Hiltunen). Verkkototeutus, ei vaadi aiempaa osaamista.

Syksyllä suoritettavat opinnot

Tulossa…