Keltaisella pohjalla ylhäältäpäin kuvattu kannettava  tietokone ja käsi kahvikupilla.

Tutkinto verkossa – minkä pedagogiikassa pitää muuttua?

Avoin webinaari korkeakoulujen opettajille ja ohjaajille 19.3.2024 klo 8:30

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää tiistaina 19.3.2024 klo 8.30 – 11.30 avoimen webinaarin korkeakoulujen opettajille ja ohjaajille.

Tutkinto verkossa – minkä pedagogiikassa pitää muuttua?

Verkkovälitteisesti opiskelevan arjen osana ovat hänen opintonsa ja niiden sujuva eteneminen. Vastaavasti verkkovälitteisesti toteutettavan pedagogiikan osalta tarkastelussa on ollut se, kuinka yhteisöllisyys ja osallisuus rakentuvat silloin, kun tutkinto suoritetaan kokonaan verkossa. Aihe on pedagogiikan online- ja hybridiaikana ajankohtainen.

Webinaarissa tarkastellaan eri näkökulmista, miten opettajan pedagogisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa verkossa tutkintoa suorittavan opiskelijan opintojen sujumiseen. Näkökulmat etenevät osallistavan vuorovaikutuksen rakentamisesta pedagogisten ratkaisujen tarkastelun kautta yhteisöllisyyden rakentamiseen ja rakentumiseen verkkovälitteisesti.

Suositeltava ennakkoaineisto: yhteisöllisen verkkopedagogiikan suositukset verkkotutkintoihin https://www.thinglink.com/scene/1649810307322740739

Kiitämme kaikkia 19.3. webinaariin osallistuneita. Asiantuntijapuheenvuorojen esitysaineistot löytyvät alla olevista linkeistä. Tallenteet löydät täältä.

Ohjelma

klo 8.30 | Tervetuloa webinaariin, jatkuvan oppimisen johtaja Riitta Turjamaa, Savonia-ammattikorkeakoulu

klo 8.40 | Tulevaisuuden työkyky – hanke, TP4. Hankkeessa tarkasteltavat opiskelukyvyn ja yhteisöllisyyden edistämisen teemat
Pirjo Venhovaara, koordinoiva ohjausasiantuntija, Tulevaisuuden työkyky -hankkeen projektipäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu

klo 8.50 | Osallistava vuorovaikutus digivälitteisesti – kuulijasta osallistujaksi
Minna Kaihovirta, dialogipäällikkö ja osallistavan toimintakulttuurin kehittäjä, Metropolia-ammattikorkeakoulu

Lataa esitys tästä (pdf)

klo 9.30 | Kokemuksia ja tutkittua tietoa verkkotutkintojen pedagogisten ratkaisujen kehittämisestä
Marjo Joshi, koulutuksen kehittämisen johtava asiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu, Fone-verkosto (Kansallinen verkkotutkintoverkosto)

Lataa esitys tästä (pdf)

klo 10.15 | Tauko

klo 10.30 | Yhteisöllisyyttä verkko-opiskeluun – digitalisaation hyödyntäminen
Päivi Timonen, lehtori, verkkopedagogi, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lataa esitys tästä:
https://www.menti.com/aliemnzw9rdb (osallistuminen)
Tulokset näkyvillä: https://www.mentimeter.com/app/presentation/al1prw7nbn6ox1rbr1dczgun5k86x1ue 

klo 11.15 | Kommenttipuheenvuoro ja keskustelua
Elina Pekonen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu


Webinaari on osa Tulevaisuuden työkyky -hanketta TP 4, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Pirjo Venhovaara pirjo.venhovaara@savonia.fi

Tutustu myös:

Vinkit verkko-opetuksen yhteisöllisyyden lisäämineen (PDF). Kansallinen verkkotutkintoverkosto FONE 2023.

Kansallinen verkkotutkintoverkosto FONE https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/kansallinen-verkkotutkintoverkosto/

Joshi, Marjo (2023) Holistic Design of Online Degree Programmes in Higher Education http – A Pedagogically Informed Design Framework. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/65350

Tervetuloa!

Logoja: Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Joensuunseudun erilaiset oppijat, EU-lippulogo Euroopan unionin osarahoittama.