Energiatekniikka

#yrityksille

Energiatutkimuskeskus

Energiatutkimuskeskus tarjoaa tuotekehitys- ja testaus- sekä koulutuspalveluja energiatuotannon-, -siirron ja jakelun sekä energiavarastoinnin osa-alueilla teknologia-alan yrityksille ja muille yhteisöille.

Uusi verokannustin tutkimus- ja tuotekehitystyössä !!

Verotuksessasi voit tehdä ylimääräisen lisävähennyksen, joka perustuu alihankintalaskuihin ja sen määrä on 50 % vähennyksen perusteena olevista laskuista. Esimerkkinä, jos Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluja on ostettu 20 000 eurolla uuden tuotteen kehitysprojektiin vuoden 2021 aikana, lisävähennyksen määrä on 10 000 euroa. Lisävähennyksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa yhtenä verovuotena eli tällöin alihankintalaskujen eriä tulisi olla 1 000 000 euroa. Lisävähennystä voi käyttää ajalla 1.1.2021 – 31.12.2025 eli viiden verovuoden aikana.

Kysy lisää palvelupyyntö-linkin kautta.

Mittaus- ja testauspalvelumme

  • Polttoainetestaus (Kiinteiden polttoaineiden analyysit, bioöljyn sakkautumis- ja erottumistestit)
  • Korroosio- ja materiaalitestaus (kattila- ja vaihdinmateriaalitestaus materiaalintestauskammiossa tai korroosiosondilla)
  • Bioöljyn poltin- ja polttotestaus sekä starttikokeet
  • Polttokokeet ja tulipesäkäyttäytyminen vaikeilla seospolttoaineilla ja katalyyteilla (Pedin käyttäytymiskokeet, tuhkan ominaisuudet ja likaantumisen vaikutuksen testaus)
  • Savukaasupäästöjen mittaus ja puhdistuslaitetestaus (referenssimittauspaikka, kaasukomponenttimittaukset, savukaasunanalyysit, puhdistuslaitetestaus savukaasuvirroille)
  • Maalämpöjärjestelmä– ja vaihdintestaus (Vaihdin- ja varaajatestaus, kuitupohjaiset hajautetut lämpötilamittaukset, järjestelmien lämmönvarastointitestaus)

Mittauksia ja testauksia voidaan toteuttaa leijupeti- ja arinakattila- sekä pyrolyysiöljyn poltto- ja testausympäristöjen lisäksi myös yrityksen tiloissa tai tutkimuskeskukseen rakennettavassa testiympäristössä.

Tilat ja laitteet

Energiatutkimuskeskuksen 166-neliöisessä ja 12 metriä korkeassa tutkimushallissa sijaitsevat koulutus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitetut testiympäristömme

  • Leijupeti- ja arinakattila- sekä
  • Pyrolyysiöljyn poltto- ja testausympäristö oheisjärjestelmineen.

Hallissa sijaitsevat myös kaksi samasta pisteestä eri suuntiin poratut lämpökaivot (125 m syvät) sekä vaihdin- ja varaajatestausympäristö.

Energiatekniikan laboratoriossa on käytössä monipuoliset mittaus- ja analysointilaitteet laitteiden ja prosessien toiminnan ja energiatehokkuuden määrittämiseen niin laboratorio- kuin kenttäolosuhteissakin.