Energiatekniikka

#yrityksille

Energiatutkimuskeskus

Energiatutkimuskeskus tarjoaa tuotekehitys- ja testaus- sekä koulutuspalveluja energiatuotannon-, -siirron ja jakelun sekä energiavarastoinnin osa-alueilla teknologia-alan yrityksille ja muille yhteisöille.

Merkittävä veroetu tutkimus- ja tuotekehitystyössä !!

Verotuksessasi voit tehdä ylimääräisen lisävähennyksen, joka perustuu alihankintalaskuihin ja sen määrä on 150 % vähennyksen perusteena olevista laskuista. Esimerkkinä, kun Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluja ostetaan 100 000 eurolla uuden tuotteen kehitysprojektiin, niin lisävähennyksen määrä on 150 000 euroa. Lisävähennyksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa ja se on käytettävissä verovuosina 2022 – 2027.

Lue lisää verottajan sivulta tästä linkistä

Kysy lisää palvelupyyntö-linkin kautta.

Mittaus- ja testauspalvelumme

  • Polttoainetestaus (Kiinteiden polttoaineiden analyysit, bioöljyn sakkautumis- ja erottumistestit)
  • Korroosio- ja materiaalitestaus (kattila- ja vaihdinmateriaalitestaus materiaalintestauskammiossa tai korroosiosondilla)
  • Bioöljyn poltin- ja polttotestaus sekä starttikokeet
  • Polttokokeet ja tulipesäkäyttäytyminen vaikeilla seospolttoaineilla ja katalyyteilla (Pedin käyttäytymiskokeet, tuhkan ominaisuudet ja likaantumisen vaikutuksen testaus)
  • Savukaasupäästöjen mittaus ja puhdistuslaitetestaus (referenssimittauspaikka, kaasukomponenttimittaukset, savukaasunanalyysit, puhdistuslaitetestaus savukaasuvirroille)
  • Maalämpöjärjestelmä– ja vaihdintestaus (Vaihdin- ja varaajatestaus, kuitupohjaiset hajautetut lämpötilamittaukset, järjestelmien lämmönvarastointitestaus)

Mittauksia ja testauksia voidaan toteuttaa leijupeti- ja arinakattila- sekä pyrolyysiöljyn poltto- ja testausympäristöjen lisäksi myös yrityksen tiloissa tai tutkimuskeskukseen rakennettavassa testiympäristössä.

Tilat ja laitteet

Energiatutkimuskeskuksen 166-neliöisessä ja 12 metriä korkeassa tutkimushallissa sijaitsevat koulutus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitetut testiympäristömme

  • Leijupeti- ja arinakattila- sekä
  • Pyrolyysiöljyn poltto- ja testausympäristö oheisjärjestelmineen.

Hallissa sijaitsevat myös kaksi samasta pisteestä eri suuntiin poratut lämpökaivot (125 m syvät) sekä vaihdin- ja varaajatestausympäristö.

Energiatekniikan laboratoriossa on käytössä monipuoliset mittaus- ja analysointilaitteet laitteiden ja prosessien toiminnan ja energiatehokkuuden määrittämiseen niin laboratorio- kuin kenttäolosuhteissakin.