Bio- ja kiertotalous

#tutkimusalat

Bio- ja kiertotalous


Tuemme yritysten ja yhteiskunnan kestävää kehitystä, jonka keskiössä ovat biopohjaiset tuotteet ja materiaalikierto. Kytkeydymme vahvasti muiden TKI-painoalojen teemoihin tämän toteuttamisessa. Jalkautamme kiertotalousperiaatetta opetukseen sekä autamme yrityksiä siirtymään fossiilitaloudesta kohti biotaloutta ja vähähiilistä yhteiskuntaa.

Bio- ja kiertotalouden artikkelit

Pysy perillä tutkimusalamme tapahtumista

Tutkimusalamme käynnissä olevien hankkeiden tapahtumista pysyt perillä ottamalla sosiaalisen median kanavamme seurantaan

Lähetämme myös säännöllisin väliajoin tutkimusalamme yhteisen uutiskirjeen, johon koostamme hankkeiden tapahtumia. Uutiskirjeen voit tilata sähköpostiisi tästä linkistä.

Bio- ja kiertotalouden tämänhetkiset hankkeet ja projektit

The Hoop Project

HOOP-hanke tukee kahdeksaa majakkakaupunkia ja -aluetta kehittämään ison mittakaavan urbaaneja kiertobiotalousaloitteita, jotka keskittyvät arvokkaiden resurssien talteenottoon kaupunkien biojätteestä ja jätevedestä biopohjaisten tuotteiden valmistamiseksi.

Kuopion lisäksi hankkeella on 7 muuta veturikaupunkia ympäri Eurooppaa.

Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon (KiertoKasvu Pohjois-Savo)

Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hankkeen (KiertoKasvu Pohjois-Savo) tarkoituksena on vastata Suomen valtion sekä Pohjois-Savon maakunnan hiilineutraalius 2035 tavoitteeseen.

Hanke tukee Pohjois-Savon pk-yrityksiä kohti vihreää siirtymää auttamalla yrityksiä tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutukset, sekä löytämään keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseen ja hiilijalanjäljen vähentämiseen.

Hankkeessa lisätään maakunnan toimijoiden ja pk-yritysten kiertotalousosaamista, sekä tuetaan yrityksiä siirtymässä kohti kiertotalousliiketoimintaa.

Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Navitas Kehitys Oy, sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO).

Hankkeen toteutusaika on 2.1.2023 – 31.12.2025.

BioBoost – Pohjois-Savon biotalouteen boostia

BioBoost-hankkeessa yhdistetään Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston osaaminen ja infra uusien biopohjaisten materiaalien valmistamiseksi yhdessä paikallisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa toteuttamalla laaja-alaisesti kenttätestauksia ja pilotointeja.

Hanke keskittyy eritoten yritysten kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen, fossiilittomien uusien tuotteiden tuottamiseen ja vetytalouden tehostamiseen paikallisesti.

Tekstiilien sivuvirta -hanke

Tekstiilien sivuvirta -hanke selvittää ja kehittää yritysten kiertotalouteen siirtymistä: sivuvirta- ja poistotekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrossa pysymistä sekä tekstiilihukan ennaltaehkäisemistä koko arvoketjussa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka yritysten ja kuluttajien tekstiilien sivuvirtoja ja poistotekstiilejä voitaisiin hyödyntää alueellisesti.

FoodLoops

FoodLoops-hanke edistää oppilaitosten, ravintoloiden, ruoantuottajien ja muiden alan ammattilaisten yhteistyötä biojätteen lajittelun parantamiseksi sekä ruokahävikin vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi orgaanisena jätteenä kompostissa. Tavoitteena on lisäksi luoda markkinoita paikallisten luomumaanviljelijöiden liiketoiminnan edistämiseksi.

Hanketta toteutetaan Kuopion lisäksi Gdanskissa (Puola) ja Vilnassa (Liettua).

Kokoeko-seminaarit

Kokoeko-seminaarit keräävät yhteen jäte- ja kierrätysalan osaajia liittyen ajankohtaisiin jätehuoltoalan teemoihin. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä alan toimijoiden tietoisuutta jätehuolto- ja kierrätysalan ajankohtaisista muutoksista ja niiden mukanaan tuomista haasteista sekä uusista toimintamalleista edistäen kestävän kehityksen ja kiertotalouden toteutumista käytäntöön. Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat mm. jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivat yritykset, kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä opetus- ja tutkimusorganisaatiot.

Tilaisuuksien tavoitteena on myös lisätä yritysten ja kuntien vuorovaikutusta tarjoamalla mahdollisuuden verkostoitua. Kokoeko-seminaareja järjestetään noin vuoden välein.

Bio- ja kiertotalouden ekosysteemi

Pohjois-Savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemi tukee alan yritysten kasvua tuomalla yhteen parhaat toimijat ja palvelut teknologian, tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuemme kestävää kehitystä sovittamalla yhteen materiaalitarpeet ja -virrat, kehittämällä korkean arvosaannon tuotteita sekä tutkimalla vaihtoehtoisia biomateriaaleja.

  Yhteystiedot:

  Harri Auvinen

  Tutkimus- ja kehityspäällikkö

  +358 44 785 6923

  harri.auvinen@savonia.fi

  Taru Rahkonen

  TKI-asiantuntija

  +358 44 785 6776

  taru.rahkonen@savonia.fi

  Maarit Janhunen

  TKI-asiantuntija

  +358 44 785 6463

  maarit.janhunen@savonia.fi

  Ulla Santti

  TKI-asiantuntija

  +358 44 785 6921

  ulla.santti@savonia.fi

  Maari Haikonen

  Tutkimusinsinööri

  +358 44 785 6265

  maari.haikonen@savonia.fi

  Eeva Käärmekallio

  TKI-asiantuntija

  +358 44 785 6157

  eeva.kaarmekallio@savonia.fi

  Miika Virtanen

  Projektiasiantuntija

  +358 44 785 6854

  miika.virtanen@savonia.fi

  Mikko Vidgren

  TKI-palvelusuunnittelija

  +358 44 785 6270

  mikko.vidgren@savonia.fi

  Mirka Tuovinen

  Projektisuunnittelija

  +358 44 785 6165

  mirka.tuovinen@savonia.fi

  Mari Haikonen

  TKI-asiantuntija

  +358 44 785 5645

  mari.haikonen@savonia.fi

  Eevi Minkkinen

  Tutkimusinsinööri

  +358 44 785 6169

  eevi.minkkinen@savonia.fi

  Tiina Kemppainen

  Tekninen asiantuntija

  +358 44 785 5668

  tiina.kemppainen@savonia.fi

  Anne Holopainen

  Projektisuunnittelija

  +358 44 785 5616

  anne.holopainen@savonia.fi