Kategoria: Avoin tiede

Kirjasto Opus.

Savonia-artikkeli: Savonian julkaisumäärä kasvoi roimasti

Julkaisutiedonkeruu vuoden 2021 osalta on tehty ja viralliset luvut on nyt julkaistu Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutietopalvelussa Vipusessa. Savonian julkaisumäärät kasvoivat vuonna 2021 jopa 23% aiempaan vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 Savonialla oli 561 julkaisua ja vuonna 2021 julkaisuja oli peräti 712! Julkaisumäärät ovat kasvaneet lähes kaikissa muissakin ammattikorkeakouluissa. Julkaisutiedonkeruun perusteella sijoitumme muiden ammattikorkeakoulujen keskuudessa nyt
Kirjaston hyllyt täynnä kirjoja.

Savonia-artikkeli: Askelia avoimeen oppimiseen – avoimet oppimateriaalit

Korkeakoulumaailmassa törmää yhä useammin käsitteeseen avoimet oppimateriaalit, mutta mitä avoimet oppimateriaalit oikein ovat? Määrittelyssä on omat haasteensa, mutta tärkeänä pohjana on pidetty YK:n erityisjärjestö UNESCOn määritelmää (2012), jossa todetaan: Avoimet oppimateriaalit (OER) ovat eri muotoisia digitaalisia tai muita opetukseen, kasvatukseen tai oppimiseen kohdennettuja materiaaleja, jotka on vapautettu public domainiin tai jotka on lisensoitu avoimella
Kuva sanakirjan sivusta.

Savonia-artikkeli: Agendalla avoimet oppimateriaalit

Oppimisen avoimuus ja avoimet oppimateriaalit osana sitä on yksi neljästä avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation osa-alueesta, mutta mistä siinä on kyse? Nopeasti toteutuneen teknologian kehityksen myötä opettajan työ on muuttunut ja muutos jatkuu. Tiedon löytäminen ja sen edelleen jakaminen on yhä helpompaa ja vaivattomampaa. Opetusta toteutetaan verkkovälitteisesti ympäri maailmaa jopa opettajan omasta olohuoneesta tämän
Kuvituskuvassa pinkkiä taivasta asen on nostettu piirroskuva hehkulampusta..

Savonia-artikkeli: TKI-työn vaikuttavuus syntyy avoimuudesta

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on käyttäjälähtöisyys ja avoin, verkostoitumiseen perustuva kehittämistoiminta. Savonia on sitoutunut edistämään avoimien toimintamallien käyttöä, joilla lisätään Savonian vaikuttavuutta, näkyvyyttä, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Suomalaisen tutkimusyhteisön jäsenenä Savonia on myös sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen periaatteita ja avointa toimintakulttuuria. Savoniassa toimii Avoin TKI -työryhmä, jonka tarkoituksena on edistää ja jalkauttaa avoimen
Nainen kirjoittaa tekstiä muistivihkoon.

Savonia-artikkeli: Tiede ja tutkimus.fi – kaikki suomalainen tutkimustieto yhteen portaaliin

Tutkimustiedot ovat olleet Suomessa hajallaan ja yhtenäisen käsityksen muodostamista siitä mitä tutkitaan, kuka tutkii ja kuka rahoittaa, on ollut hyvin vaikeaa muodostaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 2017 kunnianhimoisen hankkeen kerätäkseen kaiken suomalaisen tutkimustiedon yhteen valtakunnalliseen tutkimustietovarantoon, jolla pyritään vähentämään erillistä ja päällekkäistä raportointia eri järjestelmiin. Yhteen paikkaan kerättävät tiedot muodostavat kattavan kuvauksen Suomessa tehtävästä tutkimuksesta

Savonia-artikkeli: Avoin tiede ja tutkimus, mistä on kyse?

Avoin tiede ja tutkimus on termi joka toistuu monenlaisissa juhlapuheissa ja strategioissa Suomessa. Yliopistovetoiselle termille on ammattikorkeakoulujen keskuudessa Suomessa lanseerattu rinnakkaistermi avoin TKI, joka kuvastaakin paremmin ammattikorkeakoulujen toimintaa. Toisinaan TKI-lyhenne esiintyy muodossa TKIO, jossa O tarkoittaa oppimista. Molemmat termit tarkoittavat samaa asiaa: tutkimuksen ja kehittämisen näkyväksi ja saavutettavaksi tekemistä. Avoimuuden myötä julkisesti rahoitettu tutkimus on