Kategoria: Hankkeet

Kuvituskuva. Naine seisoo VR-lasit päässään ja katsoo kuvan oikealle puolelle kädet ilmassa.

Savonia-artikkeli: Koulutussisältöinä 360°-ympäristöt ja -kuvaus

VirTech hanke järjesti 360°-kuvausten ja ympäristöjen tuottaminen -koulutuksen. Tämän koulutuksen kouluttajana toimi TKI-asiantuntija Jesse Honkanen Savonia-ammattikorkeakoululta. Koulutuspäivän aikana Jesse Honkanen perehdytti virtuaalikierrosten ja 360°-ympäristöjen perusteisiin, harjoiteltiin 360°-kuvaamista mobiililaitteilla ja 360°-kameroilla sekä nähtiin esimerkki siitä, kuinka virtuaalikierros voidaan yhdellä tapaa tehdä 360°-kuvista.
Kavihuoneen ovi, sisällä näkyy kasvatettavia kasveja.

Savonia-artikkeli: Lannoitepulaan ratkaisu teollisuuden sivuvirroista?

Lannoitepulan osaratkaisuna voisi toimia teollisuuden sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen lannoitteena tai maanparannusaineena. Tämä myös tukisi kiertotaloutta ja ympäristöystävällistä näkökulmaa. Biosfääri-hankkeessa tarkoituksena on selvittää ja demonstroida Pohjois-Savossa syntyvien sivuvirtojen jatkojalostusmahdollisuuksia uusiksi tuotteiksi, kuten kierrätyslannoitteiksi ja maanparannusaineiksi.
Piirretty kuva jossa ihminen kulkee portaita ylöspäin.

Savonia-artikkeli: Askeleet ERP-järjestelmän valintaan

Monet teolliset PK-yritykset ohjaavat toimintaansa Excelin ja erilaisten paperien avulla, etenkin toiminnan alkuvaiheessa. Tämä on varsin hyvä toimintatapa, kun toiminta on vielä pientä ja esimerkiksi työntekijöitä on vähän, koska sitä varten riittää tavanomaiset toimisto-ohjelmat sekä oma ajatus toiminnan järjestämisestä.
Vanhuksen kädet nuoremman henkilön kädessä.

Savonia-artikkeli: Vanhustyön menestysreseptinä osallistava johtaminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen (YAMK) opiskelija Marja Airola tutki Vetovoimainen vanhustyö –hankkeen Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö -kilpailuissa menestyneiden vanhustyön yksiköiden toimintaympäristöä haastattelemalla 21:tä hoitoalan ammattilaista. Airolan ajatus oli löytää keskeisimmät ainesosat vanhustyön menestysreseptiin.
palapelin paloja pöydällä

Savonia-artikkeli: Työntekijät jalkauttavat muutoksen

Työntekijät ovat yrityksen tärkein ajuri kehittämisessä. Tämän takia kehittämistoimenpiteiden jalkauttamisessa korostuu, että työntekijät ymmärtävät kehittämisen aidot tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Tässä artikkelissa esitellään muutamia vinkkejä muutosprosessin läpivientiin. Muutosprosessissa voidaan käyttää Kotterin 8-portaista mallia (kuva 1). Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisen henkilön kanssa käydään läpi, miten muutos vaikuttaa hänen työhönsä ja mitä tehtäviä suoritetaan
Käsiä tietokoneen näytön edustalla.

Savonia-artikkeli: Hyvän rekrytointi-ilmoituksen ABC

Suomalaisen väestön ikääntymisen myötä vanhustyössä tarvitaan yhä enemmän osaavaa työvoimaa. Alalta poistuu työntekijöitä eläköitymisen ja alan vaihtamisen kautta. Lisäksi työvoiman tarvetta lisää lakiin kirjattu hoitajamitoituksen korotus. Alan veto- ja pitovoiman kehittäminen on tärkeää, jotta