Kategoria: Liiketalouden ala

Ryhmä ihmisiä työskentelevät tietokoneella.

Savonia-artikkeli: Vakituista vapautta – tutkimus vuokratyöntekijöiden sitouttamisesta

”Vapaa liikkuvuus ja sitoutumattomuus on tässä se helppo juttu.” Näin eräs haastateltava kuvaili syitään vuokratyön tekemiselle. Sitoutumattomuus ja työn vapaus olivat hänelle yksi vuokratyön tekemisen parhaista puolista. Työn tekemisen ja sitä myötä myös työn tarjoamisen muodot yhä moninaistuvat, kun Z-sukupolvi siirtyy työelämään. Työurien repaleisuus perinteisestä näkökulmasta voikin olla tarkkaan harkittu arvovalinta. Työnantajan näkökulmasta hyvän
ihminen työskentelee läppärillä

Ohjelmistoautomaatio tuo helpotusta toimistötyön rutiinitehtäviin – Savoniassa käynnistyy uusi ohjelmistoautomaation korkeakouludiplomikoulutus

– Tietokoneet tekevät lukuisat asiat nopeammin ja tarkemmin kuin ihmiset, taloushallinnon lehtori Pentti Hiltunen Savonia-ammattikorkeakoulusta sanoo. Savoniassa käynnistyy uusi ohjelmistoautomaation korkeakouludiplomikoulutus, jonka opettajana Hiltunen toimii. Mistä ohjelmistoautomaatiossa on kyse? – Ohjelmistoautomaation avulla matkitaan sitä, kun ihminen käyttää ohjelmistoja tietokoneella. Idea on, että ohjelmisto hoitaa väsymättä ja virheettömästi toistuvat ja tarkkuutta vaativat rutiininomaiset tehtävät, joita
Minecraft rakennelma

Future Trash Mining: Toisen roska on toisen aarre – Trash Design Hackathon ratkoo yritysten jäteongelmaa

Olit sitten keksijä, kokeilija, aarteenetsijä, koodaaja tai bisnesguru, tänä keväänä pääset kehittämään uusia ideoita roskasta ja jätteestä, kun Digital & Circular Fashion House ja AWARE -hankkeet järjestävät yhteisen monialaisen Trash Design Hackathon -ideointitapahtuman 1.-8.4.2022. Kehityshaasteet tulevat tapahtumassa mukana olevilta yrityksiltä. Pääset kenties trashminaamaan tai kipsivuoren kimppuun. Voit myös tuoda mukaan yrityksesi oman haasteen ja
Graafisia kuvioita nousee tietokoneelta

Savonia-artikkeli: NewTech –hankkeesta potkua yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

NewTech-hanke on Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke, jonka toteutusaika on 1.1.2020 – 30.9.2022. Hankkeen päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajat Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), sekä alueen kunnat ja yritykset. Korona-pandemian vaikutukset Savonia-amk on
henkilöitä tietokonenäytön edessä

Savonia-artikkeli: Vastuullinen liiketoiminta, päivänpolttava aihe

Vastuullinen liiketoiminta ja yritysvastuu ovat tällä hetkellä päivänpolttavia aiheita. Nykypäivän yritysten ja organisaatioiden vastuulliseen toimintaan liittyy paljon erilaisia odotuksia ja vaatimuksia. EK:n jäsenyrityksistä kaksi kolmasosaa näkee vastuullisuuden ja kestävän kehityksen joko kasvava tai suuren merkityksen liiketoiminnassa. Tämä kertoo siitä, että yritykset eivät voi enää jättää vastuullisuuden pohtimista tulevaisuuteen, vaan sitä tulisi miettiä nyt. Mitä
Etualalla yleisöä, taka-alalla mies lavalla puhumassa. Teksti "Business" näkyy hänen takanaan.

Savonia-artikkeli: Pohjois-Savon alueen pk-yrityksille tarjolla apua kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen

Pohjois-Savossa on ollut jo pidempään haasteena yritysten alhaiset panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI), joten alueella on olemassa selkeä tarve lisätä TKI-investointeja. Tämän lisäksi Pohjois-Savon alueen yritysten kasvukyky on ollut heikkoa ja vaikka maakuntaan on syntynyt useita menestystarinoita, on kuitenkin kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten lukumäärä ollut vähäinen. Erityisen ilahduttavaa on kuitenkin se, että loppuvuodesta

Savonia-artikkeli: Vastuullisuus henkilöstöpolitiikassa

Vastuullisuus ja henkilöstön tekeminen kulkevat käsi kädessä, sillä yritystoiminta ei pyöri ilman ihmisiä. Yrityksen sosiaaliseen vastuuseen kuuluu muun muassa yrityksen vastuu omasta henkilöstöstään. Henkilöstön työterveys, -turvallisuus, tasa-arvo ja kouluttaminen ovat osa yrityksen vastuullisuutta. Moni ei miellä näitä toimintoja vastuullisuudeksi, sillä ne koetaan osaksi yrityksen rakenteita. Vastuullisuuden tulee näkyä tekojen, tapojen, organisaatiokulttuurin ja johtamisen näkökulmasta henkilöstölle.