taulukossa kuvaikoneita

Kategoria: Green Data Future Solutions

taulukossa kuvaikoneita

Savonia-artikkeli: Työkaluja datan visualisointiin

31.05.2023

Green Datan Future Solutions -hankkeessa tekemisen yhtenä pääpainona oli tehdä yritysten kestävään kehitykseen liittyvästä datasta..

Lue lisää
Graafinen maapallo maiseman yllä

Savonia-artikkeli: Käyttöliittymän suunnittelu vuotovesien seurantaan

31.05.2023

Green Data Future Solutions -hankkeessa toteutettiin käyttöliittymähahmotelmaa jätevesiverkoston vuotovesistä Preventos Informatics Oy yritykselle. Vuotovesi tarkoittaa..

Lue lisää
Kuva 1. Kooste Kuopion Opiskelija-Asunnot Oy:n jätedatasta.

Savonia-artikkeli: Asukkaiden lajitteluintoa pyritään parantamaan datan avulla

26.05.2023

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy (Kuopas) haluaa opastaa asukkaitaan parempaan jätteiden kierrättämiseen. Kiinteistökohtaisen jätemäärän sekä kaikkien kiinteistöjen..

Lue lisää
Kaavio sähkönkulutuksesta

Savonia-artikkeli: Matkailukeskus Kuopion Saanan sähkönkulutuksen selvitystyö

17.05.2023

Green Data Future Solutions -hankkeessa selvitettiin Matkailukeskus Kuopion Saanan sähkönkulutusta ja kulutuksen jakautumista. Saana on..

Lue lisää
Savonia-artikkeli: Onko digitaalisuus sähkösyöppö?

Savonia-artikkeli: Onko digitaalisuus sähkösyöppö?

06.04.2023

ICT-alan energiankulutus kasvaa globaalisti. Palvelut siirtyvät sähköisille käyttöalustoille ja digitaalisuuden merkitys kaikessa liiketoiminnassa kasvaa. Digitaalisuudesta..

Lue lisää
ilmasto

Savonia-artikkeli: Aurinkoenergian data-analyysi – Jätekukko Oy

23.03.2023

Green Data Future Solutions -hankkeessa on selvitetty Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskuksen sähköenergian tuotantoa sekä kulutusta...

Lue lisää
Savonia

Savonia-artikkeli: Savonialaiset Vilkku-fillareiden käyttäjinä

19.01.2023

Kuopion kaupunki hankki sähköavusteiset Vilkku-fillarit sujuvoittamaan ja helpottamaan lyhyiden matkojen kestävää liikkumista. Ensimmäiset 150 pyörää..

Lue lisää
Kuvituskuvassa tummaa taustaa vasten näkyy tietokonella piiretyt siniset aivot sekä käsi niiden alapuolella.

Savonia-artikkeli: Ruuhkadatan visualisointi avuksi liikkumisen palveluiden suunnitteluun

25.10.2022

Totec Systems Oy laati Kuopion kaupungille visualisoinnin keskustan liikennevirroista, missä tarkasteltiin muutaman liikennevaloristeyksen läpi kulkevia..

Lue lisää
Kuva 1. e-Sollertis Oy:n hiilijalanjälki vuonna 2021 oli 19 t CO2 ekv.

Savonia-artikkeli: Hiilinegatiivinen ICT-yritys e-Sollertis panostaa kestävään kehitykseen

08.09.2022

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaan ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja elinkaaren..

Lue lisää
Green data logo

Savonia-artikkeli: Energiadatan visualisoinnilla kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja

05.09.2022

Savonia ammattikorkeakoulun Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamassa (EAKR) Green Data Future Solutions –hankkeen yhteistyönä ympäristötekniikan opiskelija Tiina..

Lue lisää