Kategoria: Luonnonvara-ala

Opiskelijoita Iisalmen kampuksella.

Savonia-artikkeli: YAMK vie syvemmälle ammattiin

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammatillista osaamista syventävä ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa maisterin tutkintoa vastaavan kelpoisuuden. Yliopisto-opintojen painottaessa tutkimuksellista otetta on ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa käytännönläheisemmän kehittämisen painotus. Kehittämisen lähtökohtana on tieteen hyödyntäminen ja tutkimusosaaminen. Tavoitteena on alan kehittäminen organisaation sisäisestä toiminnasta laajempaan alueelliseen tai valtakunnalliseen kehittämiseen saakka, mikä korostuu etenkin opinnäytetöissä. Agrologi YAMK-tutkinnon voi suorittaa Hämeen, Lapin,
Agrologiopiskelija ajamassa traktoria.

Maatalouden teknologiaosaajista huutava pula – agrologikoulutus vastaa työelämän asiantuntijatarpeisiin

Agrologikoulutuksen uusi suuntautumisvaihtoehto agroteknologia tuottaa kaivattua osaamista työelämän tarpeisiin. – Koulutusorganisaatiollemme tuli työantajilta laajalti viestiä, että maatalouden teknologiaosaajista on huutava pula ja tulevaisuudessa vielä suurempi. Jo tämän päivän teknologioiden käyttäminen on haasteellista, saati uuden kehittäminen, kertoo Savonia-ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Petri Kainulainen. Agrologin tutkinto valmistaa toimimaan ruoantuotannon, maaseutuelinkeinojen ja agroteknologian asiantuntijana sekä työskentelemään vastuullisesti ja kestävästi,
Nainen pellolla lapion kanssa

Savonia-artikkeli: Ilmastonmuutokseen varautuminen maatiloilla – kasvintuotannon haasteet

Suomessa vuoden sään vaihtelut ja kasvukauden lämpötilat vaikuttavat merkittävästi viljeltäviin lajikkeisiin ja lajeihin. Suomessa sään vaihteluihin on opittu varautumaan, mutta ilmastonmuutokseen kuuluvia ääri-ilmiöitä on hyvin vaikea ennustaa. Kasvintuotantoa ja kotieläintuotantoa rajoittavia tekijöitä on mietittävä uudestaan ja varautumista sään ääri-ilmiöihin kehitettävä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien arviointi alkaa olla tärkeä osa maatilojen johtamista. Esimerkiksi kasvintuhoojariskit voivat muodostua

Savonia-artikkeli: Maatalousteknologian uusia tuulia – poikimisvahteja ja viljan on-line laboratorioita

Helsingin Maatalouskonemessuilla (13.-15.10.2022) vieraili järjestäjien mukaan 17 000 kävijää. Karkeasti laskettuna messujen väkimäärä oli siis sama, kuin suurin osa iisalmelaisista olisi piipahtanut Messukeskuksessa! Maatalouskonemessujen suosio ei yllätä, sillä näyttely kattaa koneet karjataloudesta kasvinviljelyn kautta metsätalouteen. Uudet innovaatiot, koneet ja niiden hypistely livenä kiinnostavat viljelijöitä. Maatalouskonemessujen lisäksi alan teknologiaprojektit levittävät uusien teknologisten ratkaisuiden ilosanomaa ja