Kategoria: Monialainen TKI

Savonia

Savonia-artikkeli: Pupuaivoista kilpikonnan aivoihin: tiedustelutieto liiketoiminnassa

Tiedustelu-sana kantaa mukanaan stigmaa, joka on pääasiassa peräisin elokuvamaailmasta saamistamme mielikuvista. Sana viittaa usein urkkimiseen ja johonkin salaiseen, josta ei puhuta julkisesti. Liikemaailmassa stigma ei välttämättä ole yhtä vahva, mutta käsite hakee sielläkin yhä muotoaan. USA:ssa tiedustelutieto ja sen analysointi ovat jo osa kansainvälisen politiikan opetusta ja liittyy erilaisten prosessien tukemiseen. Pankit, vakuutuslaitokset ja
Ihmisiä auditoriossa

Savonia-artikkeli: Megatrendit 2023 – Pienetkin teot merkitsevät

Sitra julkaisi tammikuussa 2023 Megatrendit 2023 –katsauksen, joka avaa maailmalla meneillään olevien suurten kehityskulkujen suuntia. Katsauksia on julkaistu vuodesta 2011 alkaen. Edellinen katsaus julkistettiin vuonna 2020. Tuoreimmat globaalit kehityskulut Sitra jakaa viiden eri teeman alle: • Luonnon kantokyky murenee• Hyvinvoinnin haasteet kasvavat• Demokratian kamppailu kovenee• Kilpailu digivallasta kiihtyy• Talouden perusta rakoilee Sitra: https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2023-paivitys-ymmarrysta-yllatysten-aikaan Vuoteen
Kuvassa graafisia elementtejä ja sana muotoiluprosessi

Savonia-artikkeli: Ekosysteemiä tai ei, mutta yhteistyö vie aina uuden äärelle – Tampereelta kuultua!

Globaalissa tai edes kansallisessa kilpailussa harva yritys pärjää enää yksin. Asiakas ostaa yhä useammin kokonaisuuden, johon tarvitaan koko arvoketjun toimijoiden panosta. Yrityksen täytyy määrittää oma paikkansa arvoketjussa. Lisäksi vaaditaan aito halu toimia yhdessä muiden kanssa. Parhaimmillaan yhteistyöverkostosta voi kehittyä vaikuttava ekosysteemi. Otimme selvää, miten luovien alojen ekosysteemikehitystä tuetaan Tampereella. Tapasimme Luovien alojen ekosysteemien selvitystyötä
Henkilöitä torilla tanssimassa lavan edessä.

Savonia-artikkeli: Elämystaloutta ja tapahtumia – Tampereelta kuultua!

Tampere tunnetaan tapahtumakaupunkina. Kukapa ei olisi käynyt tai ainakin harkinnut viikonloppureissua Tampereelle konserttiin, teatteriin, urheilukisoihin ja samalla iloitsemaan iltaelämään. Siksi mekin valitsimme kohteeksi Tampereen, kun halusimme syventää ymmärrystämme luovien alojen merkityksestä kaupunkien vetovoimaan ja aluekehittämiseen. Vierailimme projektipäällikkö Heikki Aittalan ja projektisuunnittelija Peppiina Inervon juttusilla. He luotsaavat Tampereen Luovien alojen ekosysteemihanketta, joka osaltaan tukee Tampereen
Nainen pyyhkii hyllyä

Savonia-artikkeli: Käytännönläheistä palvelumuotoilua Varkauden kaupungissa

Wellness Warkaus –hanke, jota toteutettiin Savonian ja Varkauden kaupungin yhteistyöllä päättyy vuoden 2022 lopussa. Hankkeen kohteena oli kuntaorganisaatio mikä ei sinänsä ole mitenkään epätavallista. Sen sijaan kunnan tukipalvelut ja niiden työhyvinvoinnin ja toimialan yleisen profiilin nostaminen ovat ehkä epätavallisempaa. Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena oli tehdä työ yhdessä työntekijöiden kanssa palvelumuotoilun periaatteita noudattaen. Hankeaikaan Varkauden kaupungissa

Savonia-artikkeli: Hybriditoteutuksella kohti monipuolisempia ja kestävämpiä tapahtumia

Helsinkiläisen hybridi- ja virtuaalitapahtumajärjestäjä Unie Oy:n Jarno Wuorisalo valmensi kuluvana vuonna Pohjois-Savolaisia luovien alojen toimijoita uudenlaiseen tapahtumamaailmaan, joka huomioi virtuaalisuuden tapahtumatuotannoissa. Tapahtumasuunnittelun alkumetreillä kohdeyleisö määrittelee, palveleeko perinteinen livetapahtuma kaikkia vai onko tapahtumaan tarpeen järjestää hybridimahdollisuus. Hybriditapahtuma mahdollistaa laajemman palvelutarjonnan sekä lähi- että virtuaaliympäristössä ja tuo tapahtuman saavutettavaksi laajemmalle kohdeyleisölle. Joskus taas puhtaasti virtuaalinen tapahtuma

Savonia-artikkeli: Mitä kiertotalous tarkoittaa?

Kulutamme liikaa luonnonvaroja ja tämä on johtanut ilmaston muuttumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Yhtenä ratkaisuna luonnonvarojen ylikulutuksen vähentämiseksi pidetään kiertotaloutta, jossa korostuu tuotteiden jakaminen, korjaaminen ja kierrättäminen.