Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA21SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAP10
NimiJohdanto muotoiluun
Nimi englanniksiIntroduction to Design and Studies
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tietää muotoilun opintojen rakenteen ja aloittaa oman urapolun rakentamisen.
Opiskelija osaa taidehistorian perusteet, tuntee muotoilun historiaa sekä nykypäivän muotoilukenttää ja keskustelua. Opiskelija osaa arvioida tulevaisuuden muotoilun suuntaviivoja. Opiskelija tutustuu muotoilun kieleen ja osaa tutkia sekä analysoida muotoilun klassikoita.
Opiskelija osaa käsivaraisesti piirtämällä kuvata ihmistä, tilaa ja kolmiulotteista muotoa. Opiskelija osaa piirtää muotoilun ammatillisten vaatimusten mukaan ja tutkia ja kehittää omaa visuaalista ilmaisuaan. Opiskelija osaa luonnostelutekniikat. Opiskelija tuntee väriopin ja osaa soveltaa väri-ilmaisun keinoja kuvalliseen kerrontaan ja ilmaisu
Keskeiset sisällötOrientointi muotoilun opintoihin, opintojen suunnittelu ja uraorientaatio.
Kuvataiteen, arkkitehtuurin, muotoilun trendit ja klassikot eri aikakausina.
Eri aikakausien väriteoriat ja materiaalit sekä niiden liittyminen tyylisuuntiin.
Eri aikakausien tyylien hyödyntäminen visuaalisessa suunnittelussa.
Visuaalisen ilmaisun analyyttinen ja kriittinen arviointi.
Havaintopiirtämisen keinot, sommittelun perusteet ja väriopin perusteet.
SuoritustavatAlkuorientaatio opintoihin. Luennoille osallistuminen, keskustelut, lähiopetuksessa ja itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHONOUR, H. ja FLEMING, J. 1994. Maailman taiteen historia.
VIHMA, S. 2008. Ornamentti ja kuutio – Johdatus modernin muotoilun historiaan.
ARNKIL, H. 2007. Värit havaintojen maailmassa.
HUTTUNEN, M. 2005. Värit pintaa syvemmältä.
ALBES, J. Värien vuorovaikutus.
ITTEN, J. 2004. Värit taiteessa.
WILLIAMS, R. 2018. The non-designer's presentation book: principles for effective presentation design.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöMähönen Raili

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.