Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA21SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAVAL150
NimiTutkiva muotoilu
Nimi englanniksiDesign as Research
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa lähestyä muotoilijamaisesti opinnäytetyön tekemistä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektia. Hän tunnistaa muotoilututkimuksen asemoitumisen tieteellisen tutkimuksen kentässä. Opiskelija löytää muotoilualan tieteellistä kirjallisuutta, pystyy hankkimaan suunnitteilla olevan muotoiluprojektin keskeistä tietoperustaa ja osaa tehdä kirjallisuuskatsauksen.
Opiskelija osaa opinnäytetyön prosessin muotoilijamaisen lähestymistavan aiheenvalinnasta työsuunnitelmaan, toteuttamiseen ja raportointiin. Opiskelija tunnistaa erilaisia opinnäytetyön muotoja (tutkimus, kehittämistyö, produkti ja portfolio). Hän osaa aloittaa oman itsenäisen, parina tai ryhmässä tehtävän opinnäytetyön tekemisen, aiheenvalinnasta alkaen.
Keskeiset sisällötItsenäisesti, parina tai ryhmässä tehtävä verkkokurssin aineiston läpikäyminen, siinä annettujen kolmen tehtävän tekeminen ja ohjaajan tai muun opettajan kanssa käytävä palautekeskustelu.
Suoritustavat- verkko-opintojaksolle osallistuminen ja harjoitustehtävien tekeminen,
itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliHaasio, A. 2020. Löydä! Helsinki: Avain.
Hakala. J. 2017. Tulevan maisterin graduopas. Helsinki: Gaudeamus.
Hirsjärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P. 2014. Tutkija kirjoita. Helsinki Tammi.
Leonard, N. ja Ambrose, G. 2012. Design Research: investigation for successful creative solutions. Basic Graphic Design 02. London: Bloomsbury.
Milton, A. ja Rodgers, P. 2013. Research methods for product design: London: Laurence King.
Sikarskie, A. 2020. Digital research methods in fashion and textile studies. London: Bloomsbury.
Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
Visocky O’Grady, J. ja Visocky O’Grady, K. 2017. A designer’s research manual. Succeed in design by knowing your clients + understanding what they really need. Beverly: Rockport.
Williams, R. 2018. The non-designer’s presentation book: principles for effective presentation design. Peachpit Press. E-kirja: https://savonia.finna.fi/Record/aapeli.438775
Edeltävät opinnot
- Vaaditaan muotoilun perusopinnot ja riittävä määrä ammattiopintoja opinnäytetyöprosessin aloitukseen.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKettunen Ilkka
Mähönen Raili
Hyvärinen Tarja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.