Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Jari Lindén

Koulutuksen lähtökohdat

Liiketalouden tutkinto-ohjelma johtaa liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike on tradenomi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Valmistuva tradenomi ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuden ja on syventänyt osaamistaan taloushallinnossa tai myynnissä ja markkinoinnissa. Hänellä on valmiudet jatkuvaan muutokseen. Hänen työskentelyään ohjaavat asiakasnäkökulma, tuloksellisuus ja vastuullisuus. Liiketoiminnassa korostuvat tiedon hallinta ja yhteiskuntavastuu. Liike-elämän asiantuntija hallitsee oman ajankäyttönsä ja kehittää aktiivisesti itseään sekä työyhteisöään innovatiivisten ja kilpailukykyisten toimintatapojen löytämiseksi. Hänellä on valmiudet työskennellä monikulttuurisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Savoniasta valmistuvat tradenomit sijoittuvat erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tai yrittäjiksi.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.