Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLAP1100
NimiTilintarkastus
Nimi englanniksiAuditing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa kuvata tilintarkastajan tehtävät, hyvään tilintarkastustapaan kuuluvat keskeiset asiat, tilintarkastuksen vaiheet ja tilintarkastajan toimintatavat. Opiskelija osaa hyödyntää tilintarkastusta, tilinpäätöstä ja kirjanpitoa ohjaavia säännöksiä yksittäisten tilintarkastukseen liittyvien tehtävien ratkaisemisessa. Hän tuntee keskeiset tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen englanninkieliset termit ja osaa soveltaa niitä kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa.
Keskeiset sisällöt- Tilintarkastuksen tarkoitus ja sisältö, tilintarkastajalle asetetut vaatimukset, tilintarkastajan tehtävät, raportointi ja vastuu.

- Hyvä tilintarkastustapa, olennaisuus ja tilintarkastusriski.

- Tilintarkastustyön suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon sekä toimintakertomuksen tarkastuksen keskeinen sisältö ja niihin liittyvä tiedonhaku ja ongelman ratkaisu


- Tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen englanninkieliset termit
SuoritustavatTentti ja aktiivinen osallistuminen omatoimisten harjoitusten purkuun
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTomperi Soile. Tilintarkastus – Normeista käytäntöön. Edita.
Edeltävät opinnotKirjanpito ja tilinpäätös, Yhtymät ja yhteisöt, Tilinpäätöksen erityiskysymykset ja Yritysverotus tai vastaava osaaminen
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöGrönholm Sirpa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.