Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LXP1000
NimiOppijana korkeakoulussa
Nimi englanniksiOrientation to Business Studies
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa toimia Savonian ja liiketalouden alan oppimis- ja toimintaympäristössä. Hän osaa käyttää opiskeluaan edistäviä ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja. Hän osaa arvioida ja kehittää omia opiskeluvalmiuksiaan sekä tunnistaa opiskeluhyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa hahmottaa ammatillisia tavoitteitaan, tietää alansa keskeisiä uravaihtoehtoja ja osaa tehdä perusteltuja opintovalintoja. Hän osaa työnhakutilanteessa arvioida osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin ja hallitsee työnhakuprosessin eri vaiheet. Opiskelija osaa laatia työnhaun asiakirjoja ja osaamistaan kuvaavia aineistoja.

Opiskelija ymmärtää alakohtaisten viestintätaitojen merkityksen opinnoissa ja työelämässä ja hallitsee asiatyylisen ja alakohtaisen viestinnän perusteet. Hän osaa kirjoittaa opintoihin liittyviä kirjallisia dokumentteja ja toimia vuorovaikutus- ja esiintymistilanteissa. Hän osaa arvioida omia viestintätaitojaan.
Keskeiset sisällöt- Savonia oppimis- ja toimintaympäristöympäristönä (mm. tutkintorakenne ja opetussuunnitelma sekä tietotekninen ympäristö)
- oman opiskeluhyvinvoinnin tukeminen: opiskelutaidot, ajanhallinta ja stressinsäätely
- henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS): tulokeskustelu, HOPS-keskustelu ja opinto-valintojen tekeminen
- alan ammatillisiin uravaihtoehtoihin tutustuminen
- harjoittelun, opinnäytetyön ja kansainvälistymisen mahdollisuuksiin ja pelisääntöihin tutustuminen
- amk-opiskelijan työnhakutaidot: Oman osaamisen näkyväksi tekeminen, ePortfolio, sähköinen ammatillinen profiili, ammatilliset verkostot, työnhaun asiakirjat, työhaastattelu ja siihen valmistautuminen.

- asiatyylisen viestinnän perusteet
- kirjallisen tekstitaidon perusteet
- esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen perusteet
- viestintätaitojen arviointi
SuoritustavatOppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLeskinen Hanna
Joona Tarja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.