Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLX1900
NimiPalvelujen kehittäminen
Nimi englanniksiService Business Development
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa kuvailla palvelu- ja palveluprosessikäsitteet sekä erotella palvelun laadun merkityksen palvelujen tuotteistamisessa. Opiskelija kykenee kehittämään yrityksen palveluita aidossa yritysyhteistyössä. Opiskelija osaa kuvailla palvelumuotoilun peruskäsitteet ja kykenee käyttämään niitä aidossa ympäristössä. Opiskelija pystyy kuvailemaan asiakastarpeet palvelujen kehittämisessä ja erottelemaan niiden merkityksen palvelujen tuotteistamisessa. Opiskelija tunnistaa yrityksen palveluiden kehitystarpeita ja kykenee soveltaen ideoimaan niihin käytännön ratkaisuja. Opiskelija ymmärtää, kuinka lisäarvo tuotetaan palvelun kautta. Opiskelija tuntee palvelujen kehittämiseen liittyvää englanninkielistä termistöä sekä soveltaa tätä osaamista viestinnässään.
Keskeiset sisällöt- Palveluprosessit
- Palvelun laatu
- Palvelumuotoilun peruskäsitteet
- Palvelujen tuotteistaminen
- Palvelujen kehittämiseen liittyvä keskeinen englanninkielinen termistö ja sen soveltaminen viestinnässä
SuoritustavatKirjalliset ja suulliset oppimistehtävät / tentti
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpettajien ilmoittamat materiaalit ja muu opintojakson aikana jaettava materiaali
Edeltävät opinnotSuositeltavaa on, että Vuorovaikutteinen asiakaspalvelu ja myyntityö -opintojakso on suoritettu ennen tämän opintojakson aloittamista tai vaihtoehtoisesti opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja asiakasymmärryksen merkityksen työelämän kautta.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöWillman Salla
Vehviläinen Merja
Ruotsalainen Jaana
Roth Milla

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.