Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LY21SY Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen

Opintojen rakenne

Liiketalouden YAMK-koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä. Täyspäiväisesti opiskelevalla opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. YAMK-opintojen opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksiköllisen opiskeluaikataulun vuoksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 90 op:n laajuinen koulutus kestää 2 – 3 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Tutkinto-ohjelman rakenne on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 1.). Opinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (60 op, joista osa vaihtoehtoisia) ja valinnaisista opinnoista (30 op). Vaihtoehtoisesti pakollinen opintojakso toteutetaan, mikäli sen valitsee vähintään 12 opiskelijaa. Opiskelija valitsee Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista pääsääntöisesti 30 op. Yhteiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen.

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita HOPS:in mukaan suunniteltuja samantasoisia opintoja. Opiskelusuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.

Opinnäytetyönsä suunnittelun opiskelijat aloittavat jo opintojensa alkuvaiheessa. Opinnäytetyön tukena ovat Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä -opintojakso, opinnäytetyöseminaarit sekä menetelmäpajat.
 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.