Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LY21SY Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen

Asiantuntijuuden kehittyminen

Nykypäivän työntekijät siirtyvät tehtävästä toiseen organisaatioiden sisällä ja välillä. Työn sisältöjen muuttuessa korostuvat työntekijöiden monipuolinen osaaminen ja reagointikykyisyys. Monialaisuus ja -kansallisuus korostuvat yhä useammilla aloilla. Menestyäkseen uuden luomisessa työssä tarvitaan palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja. Työelämän hyvinvoinnin kehittämisessä ja innovaatioiden luomisessa tarvitaan analyyttistä päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja tiedon hallintaa.

Käyttäjälähtöisyyden ja käyttökokemuksen syventäminen on yhä tärkeämpää. Elinikäinen oppiminen nivoutuu oleellisesti työntekijän urakehitykseen. Savonia AMK:n osaamisteemat kuvaavat näkemystä siitä, millaista yleistä osaamista tulevaisuuden työelämässä erityisesti tarvitaan.

Liiketalouden YAMK-koulutuksen opetussuunnitelma on laadittu niin, että opintojaksot muodostavat toisiaan tukevia opintokokonaisuuksia. Opinnot tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen. Tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen ja koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Jokainen opiskelija laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jonka laatimista ohjaavat opetussuunnitelman osaamistavoitteet ja sisällöt, sekä opiskelijan omat tavoitteet. Opiskelija vastaa opintojensa etenemisestä. Koulutusohjelman vastuuopettaja, Savonian muut opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Ensimmäisen opintovuoden teemana on Strateginen näkökyky ja esimiesosaaminen. Osaamistavoitteena on, että ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa kehittää omaa johtajuuttaan ja hänellä on kyky kehittää organisaation liiketoiminta- ja johtamisprosesseja. Toisen ja kolmannen opintovuoden teemana on Liiketoiminnan osa-alueiden kehittämisosaaminen. Osaamistavoitteena tämän teeman osalta on, että opiskelija osaa uudistaa organisaation toimintaa huomioiden dynaamisen ja kansainvälistyvän toimintaympäristön.

Tradenomi (ylempi AMK) osaamisprofiili rakentuu opintojaksojen tuottamasta osaamisesta.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.