Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LY21SY Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen

Koulutuksen toteutus

Liiketalouden YAMK-koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Koulutusohjelman opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden omia kokemuksia työelämästä, esimiestyöstä ja työyhteisöjen johtamisesta. Kokemuksia syvennetään osaamistavoitteiden mukaisella asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisillä opetusmenetelmillä. Menetelmissä korostuvat reflektiivisyys ja tiedon ja osaamisen jakamisen periaatteet. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen. Hän kykenee tekemään omaan oppimiseensa liittyviä valintoja henkilökohtaisten kehittämishaasteidensa mukaisesti.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyönsä oman työpaikkansa kehittämiseen. Lähipäivien määrä on keskimäärin 2 pv/kk. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Opetuspaikkakunta on Kuopio. Opinnoista merkittävä osa on mahdollista suorittaa myös verkossa omaan tahtiin opiskellen, joka tuo joustavuutta opintojen aikataulutukseen.

Kansainvälistymisosaamista vahvistetaan opinnoissa monin tavoin. Suuri osa yhteisistä opinnoista on mahdollista suorittaa englanninkielellä. Myös alakohtaisissa opinnoissa on englanninkielisiä opintojaksoja. Opiskelijat voivat valita mm. kansainvälistä viestintäosaamista vahvistavan opintojakson Professional Communication. Osa oppimistehtävistä raportoidaan englanninkielellä. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua kv-intensiiviviikkoon, joka tullaan toteuttamaan ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa. Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta.

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelmaa.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.