Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEPEVI9
NimiHarjoittelu: Perustason ensihoito ja viranomaisyhteistyö
Nimi englanniksiInternship: Basics of Emergency Care and Co-Operation with Authorities Practice
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- arvioida ja kehittää omaa perustason ensihoitotyön osaamistaan
- toimia opiskelijan roolissa, tietää vastuunsa rajat ja noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä ja ohjeita
- työskennellä hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti ensihoitotyössä
- vastata perustason ensihoitotyössä potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ja ennakoida peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet sekä määritellä potilaalle työdiagnoosin ja arvioida potilaan hoidon tarpeen
- perustella ratkaisunsa luotettavaan näyttöön perustuen ja hyödyntää aktiivisesti uusinta tieteellistä tietoa ammatillisessa päätöksenteossa
- soveltaa hoito-ohjeita perustason ensihoitotyössä
- ohjata ensihoidon asiakasta/potilasta ja läheisiä
- aseptisen ja ergonomisen toiminnan periaatteet ensihoidon näkökulmasta
- viestiä, kirjata ja raportoida ammatillisesti ja potilasturvallisesti
- turvallisen perustason ensihoitotyön lääke- ja nestehoidon sekä lääkelaskennan
- toteuttaa turvallisesti perustason ensihoitotyössä käytettävät hoitotoimenpiteet
- perustason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön turvallisen käytöni
- työparityöskentelyn ensihoitotyössä ja ymmärtää ensihoidon ja eri viranomaisten johtamisjärjestelmän ja oman roolinsa
- toteuttaa moniammatillista yhteistyötä perustason ensihoitotyössä
Keskeiset sisällötPerustasoinen ensihoitotyö.
SuoritustavatAmmattitaitoa edistävän harjoittelun hyväksytty suorittaminen ja oppimisen reflektointi. Perustasoisen ensihoidon osaamisen arvioinnin hyväksytysti suorittaminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliNAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy.
SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016 (tai uusin painos). Ensihoito-opas (perustaso). Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
Edeltävät opinnotKaikki aiemmat hoitotyön ja ensihoidon teoriaopinnot sekä hoitotyön harjoittelut.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSmahl Päivi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.