Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K 3 S 4 K 4 S
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication   5            
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel     5          
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän         5      
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys       5        
 
Ammattiopinnot
4 TEHEP1 Hoitotaidon ja ensihoidon perusteet 5              
4 TEHEKO1 Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen 5              
4 SAILÄPE1 Lääkehoidon perusteet 5              
4 SAIAFDI1 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1 5              
4 SAIAFDI21 Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 2 5              
4 TESIHO2 Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö   10            
4 TEPEK92 Harjoittelu: Hoitotaito, ensihoito, kotihoito   10            
4 TEGEKO1 Gerontologisen ja kotihoitopotilaan ensihoito ja hoitotyö   5            
4 SAIKLÄÄ1 Keskeisten sairauksien lääkehoito     5          
4 TELANU2 Lasten, nuorten ja perheiden ensihoito ja hoitotyö     5          
4 TEMIPÄ2 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö   5            
4 TEMIPÄ92 Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö     5          
4 TEPEO1 Perioperatiivinen hoitotyö     5          
4 TELANU92 Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö       5        
4 TEPEEN1 Perustason ensihoito 1     10          
4 TEPEHO92 Harjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö       10        
4 TEAKTE2 Akuutti- ja tehohoitotyö         5      
4 TEPEEN2 Perustason ensihoito 2       10        
4 TEPEVI9 Harjoittelu: Perustason ensihoito ja viranomaisyhteistyö         10      
4 TEHENS1 Hoitotason ensihoito 1         5      
4 TEAKTE92 Harjoittelu: Akuutti- ja tehohoitotyö           15    
4 TEHENS2 Hoitotason ensihoito 2           10    
4 TEHOEN19 Harjoittelu: Hoitotason ensihoito 1             10  
4 TEERO1 Ensihoidon erityistilanteet ja osaamisen arviointi             10  
4 TEHOEN29 Harjoittelu: Hoitotason ensihoito 2             10  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö           15    
   5 SOTEONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 SOTEONT20  Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 SOTEONT30  Opinnäytetyön viimeistely           5    
   5 SOTEONT40  Kypsyysnäyte           0    
4 SAVONT2 Opinnäytetyö           15    
   5 SOTEONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 SOTEONT60  Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 SOTEONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen           5    
   5 SOTEONT80  Kypsyysnäyte           0    
 
Valinnaiset opinnot 10 op
Valinnaiset opinnot
4 SAIHMON1 Harjoittelu: Moniammatillinen hanketyö         5      

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.