Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEHEKO1
NimiHoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen
Nimi englanniksiNursing Assessment and Interventions: Clinical Skills
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- ammatillisen vuorovaikutuksen periaatteet
- arvioida asiakkaan/potilaan hoitotyön tarpeita sekä valita ja käyttää hoitotyön toimintoja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
- ohjata asiakasta/ potilasta päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavan työotteen edellyttämällä tavalla
- noudattaa infektioihin torjuntaan liittyviä tavanomaisia varotoimia
- soveltaa ABCDE- toimintamallia ihmisen peruselintoimintojen tutkimisessa
-tutkia äkillisesti sairastuneen ja vammautuneen potilaan systemaattisesti, tehdä ensiarvion ja määritellä hoidon kiireellisyyttä
- työparityöskentelyn
- antaa ensiapua, elvyttää ja käyttää neuvovaa defibrillaattoria (PPE-D) ja toteuttaa ensihoidon keskeisiä menetelmiä
- käyttää yleisimpiä sairaalan ulkopuolisia ensihoidon välineitä
- huolehtia ergonomiasta ensihoidon harjoitustilanteissa.
- käyttää ISBAR menetelmää potilaasta raportoitaessa
-tietää AVEKKI -toimintatapamallin ja motivoituu toimimaan sen mukaisesti tulevassa ammatissaan
- osaa ennaltaehkäistä ja ammatillisesti hallita uhkaavia ja väkivaltaisia tilanteita
Keskeiset sisällötAmmatillinen vuorovaikutussuhde ja asiakkaan/potilaan ohjaaminen hoitotyössä. Hoitotyön tarpeiden arviointi, hoitotyön toiminnot. Henkilöhygienia. Tavanomaiset varotoimet. Potilaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa. Pelastuslakanan käyttö, Kerta- ja kestokatetrointi, nenämahaletkun laittaminen, trakeostomoidun potilaan hengitysteiden imeminen, tajunnan tason tutkiminen, karkea neurologinen arvio, kuolevan potilaan hoito. Sairastuneen ja vammautuneen potilaan kohtaaminen ja tutkiminen. Ensiapu. Potilaan hengityksen tutkiminen ja hoito, happihoidon menetelmät, suoniyhteyden avaaminen yläraajan uloimpiin perifeerisiin laskimoihin. Verenkierron tutkiminen. Aikuisen ja lapsen peruselvytys. Sairaalan ulkopuolisen ensihoidon välineistö: ensihoitoreput, paarit, kauhapaarit, kanto/porrastuoli, tukemisvälineet ja oikeat siirto- ja nostotekniikat, perusmonitoroinnit. Ergonomia ensihoitotilanteissa.
Haastavien asiakastilanteiden ennakointi (AVEKKI).
SuoritustavatVaihtoehto 1: Taitopajoihin ja simulaatioihin valmistautuminen ennakkotehtävien avulla ja niihin osallistuminen. Taitokokeen hyväksytty suorittaminen. Läsnäolovelvoite AVEKKI-tunneille. Asiakkaan terveyden tukeminen arjessa, harjoittelu.
Vaihtoehto 2: Osaamisen näyttö hoitotaidon ja ensihoidon sisältöjen osalta. Läsnäolovelvoite AVEKKI-tunneille.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliIIVANAINEN, Ansa ja SYVÄOJA, Pirjo. (uusin painos) Hoida ja Kirjaa. Helsinki: Tammi tai RAUTAVA-NURMI Hanna, WESTERGÅRD Airi, HENTTONEN Tarja, OJALA Mirja ja VUORINEN, Sinikka 2019. Hoitamisen taidot ja toiminnot. Sanoma Pro: Helsinki.
Duodecimin Oppiportti.
NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy.
KORTE, Henna ja MYLLYRINNE, Kristiina. Ensiapu. 2017. Helsinki: SPR.
SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas (ensiauttajan osuus). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKemiläinen Arja
Vainionperä Jussi
Suohovi Petri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.