Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEPEO1
NimiPerioperatiivinen hoitotyö
Nimi englanniksiPerioperative Nursing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa hoitotyön arvoja ja periaatteita perioperatiivisessa hoitotyössä
- soveltaa tietoja perioperatiivisen potilaan hoidon tarpeenmäärittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- selittää ja analysoida olennaiset potilaan elintoimintojen tutkimiseen, tarkkailuun ja ylläpitoon liittyvät asiat
- tunnistaa tavallisimmat kirurgiset sairaudet ja niiden oireet sekä kuvaa niiden keskeisiä tutkimus- ja hoitomenetelmiä
- soveltaa aseptisen toiminnan periaatteita perioperatiivisessa hoitotyössä ja arvioida aseptiikan puutteista johtuvia haittoja
- soveltaa tietoja potilaan toimenpiteeseen valmistamisessa ja ohjauksessa keskeisissä leikkaus- ja anestesiahoitotyön toiminnoissa sekä toimenpiteen jälkeisessä tarkkailussa ja hoidossa
- selittää potilaan turvallisen lääkehoidon ja nestehoidon perusteet esimerkkejä antaen sekä laskee perioperatiivisen hoitotyön lääkelaskut virheettömästi
-selittää ravitsemushoidon merkityksen perioperatiivisen potilaan hoitotyössä
- arvioida moniammatillisen yhteistyön merkitystä perioperatiivisen potilaan hoidossa
Keskeiset sisällötPotilaan pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö kirurgian osastoilla, leikkausyksiköissä ja postoperatiivisessa valvonnassa. Kirurgia. Lääkelaskenta. Ravitsemushoito.
Perioperatiivinen hoitoprosessi:
- potilaan pre-, intra- ja postoperatiivinen hoito kirurgian osastoilla, leikkausyksiköissä ja postoperatiivisessa valvonnassa
- elektiivisen, päiväkirurgisen ja LEIKO-potilaan hoitoprosessi
- päivystyspotilaan perioperatiivinen hoitoprosessi
- aseptinen toiminta perioperatiivisessa hoidossa
- kivunhoito, haavanhoito ja kuntouttava hoitotyö
- lääke- ja nestehoito perioperatiivisessa hoidossa
- perioperatiivinen potilasturvallisuus: laiteturvallisuus, turvalliset työskentelytavat
- perioperatiivinen dokumentointi.
Preoperatiivinen hoitotyö:
- potilaan perioperatiivinen hoidon tarpeenmäärittely, suunnittelu, toteutus ja arviointi
- olennaiset potilaan elintoimintojen tutkimiseen, tarkkailuun ja ylläpitoon liittyvät toimintamenetelmät
- preoperatiivinen potilasohjaus.
Intraoperatiivinen hoitotyö:
- potilaan intraoperatiivinen hoito ja hoitotyö leikkausosastolla anestesia- ja leikkaushoitajien rooleissa
- yleisanestesia- ja puudutuspotilaan hoito
- moniammatillinen yhteistyö potilaan leikkauksen aikana
Postoperatiivinen hoitotyö:
- potilaan tarkkailu ja hoito anestesian ja toimenpiteen jälkeen
- potilaan postoperatiivinen ohjaus, kotiutus ja jatkohoidon suunnittelu
- moniammatillinen yhteistyö potilaan, omaisten ja eri hoitoyhteisöjen toimijoiden kanssa
SuoritustavatTaitopajoihin (100 %) osallistuminen. Lääkelaskukokeen (100 % oikein) hyväksytty suorittaminen. Lääketieteen tentin (min. 80% oikein) hyväksytty suorittaminen. Perioperatiivisen hoitotyön näyttökokeet. Itsenäisesti suoritettavat tehtävät.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAHONEN, Outi, EKOLA, Sirkka, PARTAMIES, Sanna, SULOSAARI, Virpi, BLEK-VEHKALUOTO, Mari & USKI-TALLQVIST, Tuija. 2016 tai uudempi. Kliininen hoitotyö. Helsinki. Sanoma Pro.
KINNUNEN, Timo, KARMA-JÄRVINEN, Anna, PALOVAARA, Marjo JA PERTTUNEN, Jaana. 2016 tai uudempi. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro.
Heräämöhoidon käsikirja. saatavissa: http://www.hotus.fi/system/files/KK_heraamohoito.pdf
Muu opintojakson alussa ilmoitettava kirjallisuus.
Ajankohtaiset englanninkieliset ja kansainväliset tutkimusartikkelit ilmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnotLääkehoidon perusteet, Hoitotaidon ja ensihoidon perusteet, Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKinnunen Tommi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.