Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEMIPÄ92
NimiHarjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Nimi englanniksiInternship: Mental Health and Substance Abuse Nursing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja analysoida asenteiden ja tunteiden merkitystä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- ohjata potilaita, potilasryhmiä, omaisia
- kuvata harjoittelupaikan keskeiset yhteistyökumppanit ja toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä
- hyödyntää oppimisessaan mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa
- työskennellä erilaisista kulttuuritaustoista olevien ihmisten mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseksi
- käyttää turvallisesti keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmiä
- toteuttaa turvallisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyön lääkehoitoa
- arvioida ja kehittää mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamistaan
Keskeiset sisällötMielenterveys- ja päihdehoitotyön lainsäädäntö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettiset kysymykset
Hoitotyön prosessi, kirjaaminen ja raportointi mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmät esimerkiksi ohjaaminen, hoitosuhde, yhteisöhoito, moniammatillinen tiimityöskentely, verkostotyöskentely, lääkehoito
Mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä
Mielenterveyden edistäminen
Oppimisen reflektio
SuoritustavatHarjoittelun hyväksytty suorittaminen, merkityksellisen tapahtuman reflektointi, oppimisen reflektointi sovitusti.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliOppimistavoitteiden saavuttamiseen liittyvä ajankohtainen materiaali ja muu ohjaajan osoittama materiaali
Edeltävät opinnotAsiakas ja ammattilainen Sote-palveluissa, Hoitotaidon perusteet, Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen, Harjoittelu: Perusterveydenhuolto, ensihoito, kotihoito, Lääkehoidon perusteet, Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö, Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1-2.
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoriaopintojakson tulee olla suoritettu tai siitä on suoritettu riittävä osuus toteutussuunnitelman mukaisesti.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöAho Jukka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.