Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEPEEN1
NimiPerustason ensihoito 1
Nimi englanniksiEmergency Care in Basic Level 1
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpintojakson opiskeltuaan opiskelija:
-Tietää perustason ensihoitajan työn velvollisuudet ja vastuun ja osaa toimia niiden mukaisesti, ensihoidon arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen
-Osaa ohjata ensihoidon asiakasta päivystyspalveluiden käytössä
-Osaa vastata potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet
-Kykenee potilasturvallisuutta noudattaen toteuttamaan elvytyksen perustasoisen toiminnan ja sairastuneen potilaan perustasoisen hoidon tai hoitamaan potilasta pahimman oireen perusteella
-Hallitsee immobilisaation perusteet, perustekniikat ja toimenpiteet
-Osaa käyttää VIRVE - verkkoa ja - päätelaitteita jokapäiväisissä tilanteissa
-Hallitsee perustasoisen ensihoitotyön lääkelaskut
Keskeiset sisällötEnsihoitajan vastuu ja velvollisuudet, eettisyys ja asiakkaan kohtaaminen ensihoidossa. Palveluohjaus. Työturvallisuus ja potilasturvallisuus. Potilaan ABCDE tutkiminen ja työdiagnoosi CRM. Kirjaaminen, raportointi ja hoitopäätökset. VIRVE-päätelaitteen käyttö. Elvytys, tajuttomuuden, hengitysvaikeuden, rintakivun, yleisimpien rytmihäiriöiden, aivoverenkiertohäiriöiden ja hypoglykemian perustasoinen ensihoito. Ekg:n perusteet. Perustason ensihoidossa käytettävät lääkkeet. Perustasoisen ensihoitotyön lääkelaskut.Vammapotilaan kipsaus- ja immobilisaatiomenetelmät.
SuoritustavatTehtävät, taitopajat, simulaatiot, tentit. Lääkelaskut (100 % oikein).
Opintojakso on mahdollista opinnollistaa työssä ollen aiemman ensihoitoon suuntautuvan tutkinnon ja ensihoidon työkokemuksen perusteella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliNAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy.
SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas (perustaso soveltuvin osin). Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti & SAIKKO, Simo (toim.). 2016. Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos.
Opintojaksolla käytettävä englanninkielinen materiaali sovitaan opintojakson alkaessa.
Edeltävät opinnotKaikki edeltävät ammattiopinnot.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuohovi Petri
Vainionperä Jussi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.