Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEPEHO92
NimiHarjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö
Nimi englanniksiInternship: Perioperative Nursing Practice
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- työskennellä hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti perioperatiivisessa hoitotyössä
- käyttää tietoja perioperatiivisen potilaan hoidon tarpeenmäärittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- soveltaa tietoja potilaan toimenpiteeseen valmistamisessa ja ohjauksessa, sekä toimenpiteen jälkeisessä tarkkailussa ja hoidossa
- tutkia, arvioida ja ylläpitää perioperatiivisen potilaan peruselintoimintoja
- aseptisen toiminnan periaatteet
- keskeiset perioperatiivisen hoitotyön toiminnot ja niissä tarvittavien hoitovälineiden- ja laitteiden oikean ja turvallisen käytön
- turvallisen perioperatiivisen lääkehoidon, nestehoidon ja verensiirron toteuttamisen sekä lääkelaskennan
- ohjata potilaita ja omaisia perioperatiivisen hoitoprosessin eri vaiheissa
- toteuttaa ja arvioida moniammatillista yhteistyötä perioperatiivisessa hoitotyössä
- arvioida ja kehittää perioperatiivisen hoitotyön osaamistaan
- reflektoida omaa oppimistaan ja kehittymistään
Keskeiset sisällötPre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö.
Potilasohjaus, omaisten ohjaus.
Oppimisen reflektio.
SuoritustavatHarjoittelu erilaisissa perioperatiivisissa hoitoympäristöissä erillisten arviointikriteerien mukaisesti. Simulaatioihin(100 %),
taitopajoihin (100 %), seminaareihin (100%) ja mahdollisiin opintokäynteihin (100 %) osallistuminen. Erikseen sovittavat oppimistehtävät. Henkilökohtainen oppimisympäristö ja oppimisen reflektio. Opintojakso on mahdollista suorittaa kv- vaihtona.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotPerioperatiivisen hoitotyön teoriaopinnot suoritettu/aloitettu, taitopajat suoritettu ja Perioperatiivisen harjoittelun simulaatiot suoritettu.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHuovinen Anne
Kinnunen Tommi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.