Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TELANU92
NimiHarjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
Nimi englanniksiInternship: Paediatric and Family Nursing Practice
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa
-soveltaa lasten oikeuksia, lasten ja nuorten hoitotyöhön liittyviä eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä
- osaa työskennellä ottaen huomioon lapsilähtöisyyden ja kulttuurisuuden hoitotyössä
- soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä, niihin vaikuttavista tekijöistä, perhehoitotyöstä ja lasten sairauksista
- analysoida lasten ja nuorten terveysongelmia ja -uhkia sekä suunnitella lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti
- toteuttaa tavallisimpia lasten ja nuorten hoitotyön toimintoja
- lasten lääke- ja nestehoidossa tarvittavat laskutoimitukset sekä osaa selittää/näyttää, miten lasten lääke- ja nestehoito sekä lääkkeiden annostelu toteutetaan turvallisesti
-osaa toteuttaa voimavaralähtöistä perheen hoitotyötä
- arvioida ja kehittää lasten ja nuorten hoitotyön osaamistaan opintojakson arviointikriteereiden mukaisesti
- osaa työskennellä tiimissä ja ottaa vastuuta omasta tekemisestään
Keskeiset sisällötLasten ja nuorten hoitotyön erityisluonne ja sitä ohjaava lainsäädäntö ja eettinen perusta.
Eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvu ja kehitys sekä niiden vaikutus lasten ja nuorten tarpeisiin.
Eri-ikäisten lasten ja nuorten ravitsemus.
Perhehoitotyö: vanhempien ja sisarusten reaktiot lapsen sairastumiseen, perheen voimavarat. Lasten lääke- ja nestehoito, lääkkeiden annostelu ja lasten lääkelaskenta.
Lapsen ja nuoren kivun ja pelkojen arviointi ja erilaiset kivunhoitomenetelmät.
Leikki osana lasten hoitotyötä.
Erilaiset lasten ja nuorten hoitotyön toiminnot, moniammatillisuus ja tiimityöskentely.
SuoritustavatHarjoittelu erilaisissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä ja osallistuminen simulaatioihin ja mahdolliseen opintokäyntiin ja niihin valmistautuminen, osaamisen reflektointi blogissa.
Opintojakson voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotLasten, nuorten perheen hoitotyö (teoria) suoritettu tai meneillään. Lääkehoidon perusteet ja lääkelaskut, sisätautipotilaan ensihoito ja hoitotyö tulee olla suoritettuna ennen harjoittelun alkua.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHuuskola Katri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.