Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEPEEN2
NimiPerustason ensihoito 2
Nimi englanniksiEmergency Care in Basic Level 2
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson opiskeltuaan opiskelija:
-Osaa ohjata ensihoidon asiakasta päivystyspalveluiden käytössä
-Osaa vastata potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavan tilanteet
-Kykenee potilasturvallisuutta noudattaen toteuttamaan vammapotilaan ja sairastuneen potilaan perustasoisen hoidon tai hoitamaan potilasta pahimman oireen perusteella
-Osaa käyttää VIRVE - verkkoa ja - päätelaitteita jokapäiväisissä tilanteissa
-Osaa toimia yhteistyössä poliisin ja pelastusviranomaisen kanssa
-Hallitsee alkusammutuksen
Keskeiset sisällötTyöturvallisuus ja potilasturvallisuus. Potilaan ABCDE tutkiminen ja työdiagnoosi. CRM. Kirjaaminen, raportointi ja hoitopäätökset. VIRVE-päätelaitteen käyttö. Vamma- (mekaaninen ja ei-mekaaninen), lapsi-, vatsakipuisen, hypo- ja hypertermisen, palovamma-, myrkytys- ja mielenterveys- ja päihdepotilaan perustasoinen ensihoito. Ekg:n tulkinta. Kuljettamatta jättäminen ensihoidossa. Viranomaisyhteistyö poliisin ja pelastustoimen kanssa. Alkusammutus.
SuoritustavatTehtävät, taitopajat, simulaatiot, kokeet, tentit. Pelastusopistolla tapahtuvat harjoitukset.

Opintojakson opinnollistaminen mahdollista työssä ollen aiemman ensihoitoon suuntautuvan tutkinnon ja ensihoidon työkokemuksen perusteella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliNAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy.
SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas (perustaso soveltuvin osin). Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
Luento- ja muu opintojakson aikana sovittava materiaali.
ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti & SAIKKO, Simo (toim.) 2016. Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos.
Edeltävät opinnotPerustason ensihoito 1
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuohovi Petri
Vainionperä Jussi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.