Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEAKTE92
NimiHarjoittelu: Akuutti- ja tehohoitotyö
Nimi englanniksiInternship: Emergency and Intencive Care Practice
Laajuus15 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- työskennellä hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti akuutissa hoitotyössä
- arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan kokonaishoitoa
- tarkkailla potilaan elintoimintoja ja hallitsee keskeiset tarkkailuun ja hoitoon liittyvät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien laitteiden oikean ja turvallisen käytön
- osaa tulkita ja hyödyntää tutkimusvälineistön avulla saatua tietoa tarkoituksenmukaisesti potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja suunnittelussa
- toteuttaa lääke- ja nestehoitoa ja seurata lääkkeiden vaikuttavuutta
- huomioida eri kulttuureihin liittyvien erityispiirteiden vaikutuksia hoitotyöhön
- perustella päätöksentekoaan hoitotyössä
- dokumentoida hoitotyötä potilasasiakirjojen ja potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja -turvan mukaisesti
- työskennellä aseptisesti
- selittää perus-/hoitoelvytyksen periaatteet
- selittää traumatiimin ja poikkeusoloja koskevan toiminnan
- työskennellä ergonomisesti
- toteuttaa ohjattuna vammapotilaan keskeisiä immobilisaatiomenetelmiä
- selittää väkivaltaisen asiakkaan hoitokäytäntöjä
- ohjata potilaita ja omaisia hoitoprosessin eri vaiheissa
- toteuttaa ja arvioida moniammatillista yhteistyötä akuutissa hoitotyössä
- osaa arvioida ja kehittää akuutin hoitotyön osaamistaan
- osaa sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op kokeessa tarvittavat tiedot ja taidot
Keskeiset sisällötPäivystys- tehohoitopotilaan hoitoprosessi. Keskeiset potilaan tarkkailuun ja hoitoon liittyvät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet. Keskeiset akuutti- ja tehohoitotyötä vaativat potilasryhmät ja niiden hoito: hengitys- ja verenkiertovajauspotilaat, neurologiset potilaat, kirurgiset potilaat. Lääke- ja nestehoito. Hoidon dokumentointi ja raportointi. Ihmisoikeudet, hoitotyön etiikka ja hoitotyön periaatteet. Moniammatillinen yhteistyö. Sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op koe. Oppimisen reflektio.
SuoritustavatAmmattitaitoa edistävän harjoittelun ja oppimisen reflektion hyväksytty suorittaminen. Osallistuminen simulaatioihin (edellyttää ennakkovalmistautumista). Oppimistehtävät. Sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op kokeen hyväksytty suorittaminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotKaikki edeltävät hoitotyön ammattiopinnot ja harjoittelut.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKemiläinen Arja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.