Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYM22KY Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK)

Osaamistavoitteet

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (ylempi AMK) koulutuksessa vahvistetaan mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää asiantuntijaosaamista. Tutkinnon suorittanut osaa toteuttaa tutkimustietoon ja näyttöön perustuvia mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistäviä ja vahvistavia toimia. Hän osaa ennaltaehkäistä mielenterveyttä ja päihteettömyyttä uhkaavia tekijöitä tunnistaa ja toimia niitä vähentävästi toimintaympäristössään. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjällä on tiedot ja taidot kehittää asiakkaan osallisuutta korostavia palveluja. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjän osaamisvaatimusten taso on kansainvälisesti yhdenmukainen. Opintojen aikana opiskelija vahvistaa kansainvälistä osaamistaan.

Mielenterveys- ja päihdetyö kehittäjä -(ylempi AMK) tutkinto on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 7 (NQF) (kansallinen viitekehys).Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (ylempi AMK) osaamisprofiili muodostuu kompetensseista.
 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.