Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYM22KY Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK)

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä - ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on laajuudeltaan 90 op, tutkintonimike Ensihoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK) ja Terveydenhoitaja (ylempi AMK). Tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa mielenterveyden ja päihdetyön alalta, sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimista varten. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (ylempi AMK) on englanniksi Master of Health Care tai Master of Social Services (Amk-asetus 1129/2014).

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä -ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) tavoitteena on opiskelijan mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijaosaamisen kehittyminen. Tutkinto-ohjelma tuottaa monitasoista osaamista ymmärtää, soveltaa, analysoida, arvioida ja luoda uusia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyöhön työelämän käytännön konteksteissa. Opiskelija kehittyy omalle alalleen soveltuvan ja sovellettavan mielenterveys- ja päihdetyön tutkitun tiedon hankkimisessa ja sen analysoinnissa sekä edelleen soveltamisessa omassa työssään ja sen kehittämisessä.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.