Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EY22SP Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EYS8000
NimiYmpäristöystävällinen tuotesuunnittelu ja elinkaarianalyysi
Nimi englanniksiProduct Eco-Design and Life-Cycle Analysis
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on yleiskäsitys tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten tarkastelusta sekä ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun periaatteista. Hän tuntee elinkaariarvioinnin kansainväliset standardit ja osaa hyödyntää aiemmin tehtyjen elinkaarianalyysien tietoja. Opintojakson aikana opiskelija oppii käyttämään yhtä karkean tason elinkaariarviointimenetelmää ja oppii tuottamaan tuotteen ekologiseen suunnitteluun tarvittavia parametreja varsinaisen tuotesuunnittelutyön tueksi. Ryhmässä tehtävän harjoitustyön aikana opiskelijat oppivat tiimityötaitoja, tiedonhakua ja analyyttistä tutkimuksen arviointia.
Keskeiset sisällöt- Elinkaarianalyysi, LCA
- LCA:n vaiheet
- MET-matriisi
- ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu ja tuotekehitys
- Tuotteen ekologinen suunnittelu, Eco-design direktiivi
- Elinkaariarvioinnille läheisiä muita arviointeja
SuoritustavatOpintojakson suoritus arvioidaan harjoitustöiden avulla. Laajempien harjoitustöiden muodostama kokonaisuus (portfolio) arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää myös pienempien harjoitustöiden suorittamista hyväksytysti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpiskelumateriaali jaetaan opintojakson aikana Moodlen kautta. Materiaali perustuu mm. ISO 14040 ja ISO 14044-standardeihin, EcoDesign-, RoHS- ja WEEE-direktiiveihin.
Edeltävät opinnotympäristötekniikan perusteet tai vastaavat tiedot
Muuta huomioitavaaArviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija
- osaa standardin mukaisen elinkaarianalyysin periaatteet
- osaa laatia yksinkertaiselle tuotteelle karkean tason LCA:n
- ymmärtää kytköksen ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun ja tuotekehityksen välillä
- osaa tuotteen ekologisen suunnittelun lähtökohdat
- tuntee Eco-design direktiivin tavoitteet ja pääkohdat
- on tutustunut muihin arviointimenetelmiin

Hyvä (3-4):
Edellisten lisäksi
- opiskelija tuntee elinkaariarvioinnin kansainväliset standardit
- osaa hyödyntää aiemmin tehtyjen elinkaarianalyysien tietoja
- osaa laatia eri tuotteille karkean tason LCA:n
- osaa käyttää ainakin yhtä LCA:ta varten kehitettyä ohjelmaa
- osaa tuottaa tuotteen ekologiseen suunnitteluun tarvittavia parametrejä

Kiitettävä (5):
Edellisten lisäksi opiskelija osaa
- hyödyntää elinkaarianalyysien tietoja erilaisten tuotteiden tuotesuunnittelutyön tueksi
- tuottaa erityyppisten tuotteiden ekologiseen suunnitteluun tarvittavia parametrejä tuotesuunnittelutyön tueksi
YhteyshenkilöTolvanen Merja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.