Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EY22SP Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 EXX8010 Matematiikka 1 5              
4 EXX8020 Matematiikka 2   5            
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka   5            
4 EXX8030 Matematiikka 3     5          
4 EXX8050 Engineering English       5        
4 EXX8060 Teknisk svenska         5      
4 ERXP810 Introduction to Business Economics             5  
 
Ammattiopinnot
Yhteiset ammattiopinnot
4 EYA8000 Ympäristötekniikan perusteet 5              
4 EYX8000 Vesihuollon perusteet 5              
4 EYA8010 Ympäristötekniikan projekti 1 5              
4 EYA8020 Ympäristötekniikan laboratoriotyöt 5              
4 EYA8030 Insinöörin mikrobiologia   5            
4 EYA8040 Ilmansuojelutekniikka   5            
4 EYA8050 Prosessitekniikka ja automaatio   5            
4 ERXG810 Geotekniikka ja pohjarakennus     5          
4 EYA8060 Pilaantunut maaperä, kunnostus ja näytteenotto     5          
4 EYA8070 Energiantuotantoympäristöt     5          
4 EYA8080 Suunnitteluosaaminen     5          
4 ERXG820 Mittaustekniikka ja kaavoitus       5        
4 EYA8090 Materiaalien kierrätys ja jätehuolto       5        
4 EYX8010 Vesihuoltotekniikka       5        
4 EYA8100 Ympäristömittaukset       5        
4 EYF4000 Ympäristöfysiikka       5        
4 EYA8110 Ympäristötekniikan projekti 2       5        
Ympäristötekniikan osaaja
4 EYA8120 Ympäristöriskit         5      
4 EYA8130 Ympäristöalan kenttä- ja laboratoriotyöt         5      
4 ERXZ810 Rakentamistalous 1         5      
4 ERXJ810 Liikennetekniikka         5      
4 EYA8140 Ympäristötekniikan projekti 3         5      
4 EYA8150 Teollisuusprosessit           5    
4 EYA8160 Ympäristölainsäädäntö ja YVA           5    
4 EYA8170 Vesihuollon laboratoriotyöt           5    
4 EYA8180 Vesistöjen hoito             5  
Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet
4 EYS8000 Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu ja elinkaarianalyysi         5      
4 EYS8010 Vesilaitossuunnittelu           5    
4 EYS8020 Ympäristömittaustiedon hallinta           5    
4 ERXJ820 Katutekniikka           5    
4 EYS8030 Laatu- ja ympäristöjärjestelmät             5  
4 EYS8040 Vesihuoltoverkoston rakennussuunnittelu             5  
4 EYS8050 Ympäristömonitorointijärjestelmät             5  
4 ERXJ830 Infrarakentamisen tuotannonohjaus ja rakennuttaminen             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 EYV8010 Vaihtuvat ympäristötekniikan opinnot 5 (NonStop)
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1   5            
4 ECH4210 Harjoittelu 2a         5      
4 ECH4220 Harjoittelu 2b         5      
4 ECH4310 Harjoittelu 3a             5  
4 ECH4320 Harjoittelu 3b             5  
4 ECH4330 Harjoittelu 3c               5
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu             5  
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus               5
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte               0
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1             5  
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte               0

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.