Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Jari Lindén

Koulutuksen lähtökohdat

Restonomin tutkinto-ohjelma johtaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on restonomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Valmistuva restonomi on vastuullinen ja kansainvälinen moniosaaja, joka tuntee asiakkaiden tarpeet ja toiveet ja osaa kehittää kokonaisvaltaisia palvelukokemuksia. Hän on yrittäjä- ja markkinointihenkinen tuloksentekijä, joka innostuu uusista haasteista muuttuvissa toimintaympäristöissä. Restonomille on rakentunut kattava yhteistyöverkosto opintojen aikana.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.