Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMPM9140
NimiVälkommen till branschen
Nimi englanniksiVälkommen - Welcome to the Service Industry
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työstään pääpiirteissään melko sujuvasti käyttäen alan tyypillisimpiä sanoja. Hän osaa laatia työnhakuasiakirjat malleja soveltaen. Hän osaa viestiä ja reagoida suullisesti ja kirjallisesti työtilanteissa, lukea alan artikkeleita, pitää esityksen alaan liittyvästä teemasta sekä laatia liikekirjeitä, sähköpostiviestejä, raportteja/referaatteja. Opiskelija luottaa itseensä kielenkäyttäjänä.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- suullinen asiakaspalvelu
- työnhakuasiakirjat
- alan keskeinen sanasto
- liikekirjeet
- alan artikkelit, referaatti.
SuoritustavatYksilö- ja ryhmätehtävät, suullinen ja kirjallinen tentti. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, vähintään 75 % läsnäolo lähitunneilla.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJOKISALO, Timo ja MINNI, Ritva. 2006 tai uudempi painos. Flexservice: Svenska För Högskolor. Helsinki: Otava.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOpiskelijan lähituntimäärä riippuu lähtötasotestin tuloksesta.

Suorittamalla tutkinto-ohjelmansa ruotsin kielen pakollisen opintojakson (matkailu- ja ravitsemisalalla Välkommen till branschen) hyväksytysti opiskelija osoittaa hallitsevansa valtion virkamiehiltä vaadittavan suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon (julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/ 2003, 6§).
YhteyshenkilöSuhonen Inka-Mari
Löf Marja-Elina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.