Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MY21SY Matkailu- ja ravitsemisalan (YAMK) tutkinto-ohjelma, Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MYA500
NimiJohtamisen psykologia
Nimi englanniksiPsychology of Leadership
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
-Ymmärtää psykologisen pääoman merkityksen organisaatiossa ja kykenee hyödyntämään sitä johtamisessa
- Kykenee huomioimaan johdettavien moninaisuuden ja johtamaan työsuorituksia tuloksekkaasti
- Kykenee kehittämään johtamista ja henkilöstöä nykyaikaisin menetelmin
- Tunnistaa organisaatiokäyttäytymiseen liittyvät keskeiset ilmiöt ja kykenee huomiomaan ne johtamisessa
- Tunnistaa johtamiseen liittyviä psykologisia ilmiöitä ja osaa hyödyntää niitä johtamisessa
Keskeiset sisällöt- Psykologinen pääoma organisaatiossa
- Suorituskyvyn johtaminen
- Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen
- Moninaisuuden johtaminen
- Talent management
- Organisaatiokäyttäytymisen keskeisten ilmiöiden huomioiminen johtamisessa
- Johtamiseen liittyvät psykologiset ilmiöt
SuoritustavatHyväksytyt oppimistehtävät
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIlmoitetaan opintojakson alussa verkkoalustalla
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVirolainen Ilkka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.