AVEKKI – väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutukset

#taydennyskoulutus

Tarjoamme työyhteisöille turvallisuuskoulutuksia koko Suomen alueella!
AVEKKI-koulutus tarjoaa toimintatapamallin uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutusten tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille.

Seuraava AVEKKI-kouluttajakoulutus järjestetään syksyllä 2024.
Haku koulutukseen avautuu keväällä 2024, kts. tarkemmin TÄÄLTÄ sekä esite että hakuohjeet

Aggressio, väkivalta ja työnstressi uhkaavat yhä useamman työssä käyvän hyvinvointia: väkivalta voi aiheuttaa vammoja, ja pelko, ahdistuneisuus ja epätietoisuus väkivallan uhkan vuoksi heikentävät työhyvinvointia. AVEKKI toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta. Ennaltaehkäise ja varaudu – tarjoa työntekijöillesi ja työyhteisöllesi mahdollisuus toimia oikein haastavissa tilanteissa.

Koulutustemme kantavat teemat ovat ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin asiakastilanteisiin. Ammatillisella asiakkaan kohtaamisella sekä turvallisen työyhteisön tuella paineistuva työntekijä ei provosoi uhkatilanteessa asiakasta ja osaa toimia turvallisesti.

AVEKKI-käsite muodostuu sanoista Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy/hallinta, Kehittäminen, Koulutus ja Integrointi.

Koulutukset toteutetaan usein 8, 12 tai 24 tunnin kokonaisuuksina tai asiakkaan toiveiden mukaan. Hinnat alkaen 485 euroa + alv 24 % (4t, maks. 20 hengen ryhmä). Suppeampi koulutus painottuu ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Laajempi 24 tunnin koulutus soveltuu työyhteisöön, joissa tarvitaan edellä mainittujen teemojen lisäksi syvällisempää taitoa asiakkaan fyysiseen rajoittamiseen. AVEKKI-koulutusten tarkempi sisältö ja laajuus räätälöidään yhteistyössä vastaamaan työyhteisöjen tarpeita. Lue lisää eri sisällöistä.

Koulutustamme on kehitetty monialaisessa yhteistyössä eri organisaatioiden oppilaitosten kanssa, ja se on sovellettavissa eri aloille. Tutustu tästä AVEKKIn tarinaan. Tilaa kauttamme erilaisia AVEKKI -koulutuksia työyhteisöösi! Tarjoamme koulutuksia koko Suomen alueella.

Koulutukset

AVEKKI-koulutusten tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaalle että työntekijälle. Kantavia teemoja koulutusten alkuvaiheesta ylläpitovaiheeseen ovat ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin asiakastilanteisiin. Aggression ennaltaehkäisy ja ennakointi on hyvin paljon muutakin kuin turvallista toimimista uhkaavassa tilanteessa yksittäisenä työntekijänä: tämä teema on tärkeää ymmärtää ja osata huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

AVEKKI toimintatapamalli. Ennaltaehkäisy, ennakointi, hallinta, jälkiselvittely sekä oppiminen pyörivät katkeamattomasti ympäri. Tarkoitetaan ammatillisten toimintojen sarjaa, ennalkaehkäisystä, ennakoinnista hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja tilanteesta oppimiseen.

AVEKKI toimintatapamalli. Ennaltaehkäisy, ennakointi, hallinta, jälkiselvittely sekä oppiminen pyörivät katkeamattomasti ympäri. Tarkoitetaan ammatillisten toimintojen sarjaa, ennaltaehkäisystä, ennakoinnista hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja tilanteesta oppimiseen.

Ammatillisella asiakkaan kohtaamisella sekä turvallisen työyhteisön tuella paineistuva työntekijä ei provosoi uhkatilanteessa asiakasta ja osaa toimia turvallisesti. Koulutuksessa opitaan ennaltaehkäisyä, ennakointia, vuorovaikutuksen eri sävyjä, työyhteisön tilaa, stressitekijöitä sekä uhka- ja väkivaltatilanteessa toimimista.

Koulutukset toteutetaan usein 8, 12, 16 tai 24 tunnin kokonaisuuksina. Suppeampi koulutus painottuu ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Laajempi 24 tunnin koulutus soveltuu työyhteisöön, joissa tarvitaan edellä mainittujen teemojen lisäksi syvällisempää taitoa asiakkaan turvalliseen hallintaan. 12-24 tunnin koulutuksista käytetään nimeä AVEKKI I –koulutus.

AVEKKI-koulutusten tarkempi sisältö ja laajuus räätälöidään yhteistyössä vastaamaan työyhteisöjen tarpeita.

Nainen keskustelee kiihtyneen miehen kanssa.

Tutustu koulutusten sisältöihin

Saat lisätietoa koulutuksesta klikkaamalla koulutuksen otsikkoa.

AVEKKI 8 h työyhteisöille

Sisältö esimerkki:

 • AVEKKI toimintatapamalli
 • ohjaava lainsäädäntö
 • työyhteisön toiminta
 • ennakointi
 • vuorovaikutus
 • vuorovaikutusharjoitteita, rauhoittava työntekijä
 • itsesuojelu

AVEKKI 12 h työyhteisöille

Sisältö esimerkki:

 • AVEKKI toimintatapamalli
 • ohjaava lainsäädäntö
 • työyhteisön toiminta
 • ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • vuorovaikutus
 • vireystila / haastavan tilanteen luokitukset
 • jälkiselvittely
 • vuorovaikutusharjoitteita, rauhoittava työntekijä
 • itsesuojelu
 • lähestyminen, yhteistyö
 • ohjaaminen, saattaminen, yhteistyö

AVEKKI 16 h työyhteisöille

Sisältö esimerkki:

 • AVEKKI toimintatapamalli
 • ohjaava lainsäädäntö
 • työyhteisön toiminta
 • ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • vuorovaikutus
 • vireystila / haastavan tilanteen luokitukset
 • jälkiselvittely
 • vuorovaikutusharjoitteita, rauhoittava työntekijä
 • itsesuojelu
 • lähestyminen, yhteistyö
 • ohjaaminen, saattaminen, yhteistyö
 • turvallisen hallinnan harjoitteita / asiakkaan itsemääräämisoikeus
 • simulaatioharjoitteita

Harjoitteiden, simulaatioiden ja jälkiselvittelyosaamisen toteutukseen on varattu enemmän aikaa kuin 12 h  -koulutuksessa.

AVEKKI 24 h työyhteisöille

Sisältö esimerkki:

 • AVEKKI toimintatapamalli
 • ohjaava lainsäädäntö
 • työyhteisön toiminta
 • ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • vuorovaikutus
 • vireystila / haastavan tilanteen luokitukset
 • jälkiselvittely
 • vuorovaikutusharjoitteita, rauhoittava työntekijä
 • itsesuojelu
 • lähestyminen, yhteistyö
 • ohjaaminen, saattaminen, yhteistyö
 • turvallisen hallinnan harjoitteita /asiakkaan itsemääräämisoikeus
 • vuoteeseen hoitaminen
 • simulaatioharjoitteet

AVEKKI -ylläpitokoulutus työyhteisöille

Ylläpitokoulutuksessa kerrataan ja syvennetään jo aiemmin AVEKKI I -koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja. Ylläpitokoulutusten sisältö, laajuus ja tiheys suunnitellaan yksilöllisesti organisaatioiden tarpeita vastaaviksi, ja niissä tarjotaan myös uusia koulutuspaketteja työyhteisöille jo opitun syventämiseksi.

Esimerkkejä ylläpitokoulutusaiheista:

Työstressi, itsensä rauhoittaminen ja työssä jaksaminen 4-8h

 • Stressin luonne, ilmeneminen, kohtaaminen ja hallinta
 • Toimintakyvyn säilyttäminen ja toiminta stressitilanteessa
 • Yhteisöllinen jaksaminen vaativissa työtilanteissa

Turvallisuutta edistävä vuorovaikutus 4-8h

 • Vuorovaikutuksen periaatteet vaativissa työtilanteissa
 • Vuorovaikutuksessa mahdollisesti syntyvät kriisi- ja katastrofaaliset tilanteet
 • Provosoivat tilanteet työssä ja työntekijän provosoituminen
 • Haastavissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen ja oman tunnetilan hallinta

Yksintehtävä työ 4-8h

 • Yksintehtävän työn fyysinen ja psyykkinen turvallisuus
 • Tilanteiden havainnointi ja mahdollisten riskien arviointi
 • Yksintehtävän työn ennakointi
 • Toiminta vaativissa ja erittäin vaativissa työtilanteissa sekä hätävarjelutilanteissa
 • Tilanteen jälkeinen selvittely ja siitä oppiminen

Työn ammatillisuus ja yhteisöllisyys vaativissa työtilanteissa 4-8h

 • Työn eettisyys ja ammatillisuus: vireystila ja sen säätely, motivaatio ja läsnäolo
 • Yhteisöllisyyden merkitys arjen sujumiselle: ennakointi, ilmapiiri ja jaksaminen

Hätävarjelutilanteet työssä 4-8h

 • Ennakointi, ammatilliset valmiudet sekä vireystila ja toimintakyky
 • Provosoituminen, pelko ja stressi
 • Tilanteiden havainnointi, neljä kamppailua, hätävarjelulaki
 • Toiminta hätävarjelutilanteessa
 • Tilanteen jälkeinen selvittely ja siitä oppiminen

Sekavan asiakkaan turvallinen kohtaaminen, ennakointi ja hallinta 4-8h

 • Yhteisöllinen jaksaminen ja ammatillisuuden merkitys vaativissa asiakastilanteissa
 • Oman tunnetilan hallinta
 • Vuorovaikutus ja sekavan asiakkaan hallinta
 • Erittäin vaativien tilanteiden selvittely ja niistä oppiminen

Lapsen haastava käytös ja tilanteiden hyvä ennakointi, hallinta ja selvittely 8h

 • Lapsen haastavaa käytöstä virittävät tekijät
 • Lapsen aggression ilmeneminen ja sen fysiologia
 • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • Lapsen stressin kokemus ja sen turvallinen hallinta
 • Tilanteiden selvittely

Muu työyhteisön itsensä määrittelemä aihe

Lisätietoa näistä ylläpitokoulutuksista antaa mielellään Risto Lommi, p. 044 785 6544

AVEKKI lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

Vuonna 2018 AVEKKI toimintatapamallin koulutusmateriaali ja harjoitteet räätälöitiin huomioiden lasten ja nuorten kanssa työskentelyn erityispiirteet. AVEKKI-kouluttaja voi kouluttautua tähän kokonaisuuteen osallistumalla AVEKKI-osaamiskeskuksen järjestämään täydennyskoulutukseen.

AVEKKIa on koulutettu esimerkiksi varhaiskasvatuksen sekä perus- ja erityisopetuksen työyksiköissä ja organisaatioissa AVEKIn alusta alkaen, mutta tämä lisäkoulutus pätevöittää tarkemmin ymmärtämään ja kouluttamaan esimerkiksi lasten ja nuorten aggressioon ja sen hallintaan liittyviä ominaisuuksia, malleja ja perusteita. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu lapsille kehitetetyt turvalliset hallintaotteet.

AVEKKI kouluttajakoulutus 10 op

AVEKKI -kouluttajakoulutus (AVEKKI II -koulutus) antaa valmiudet toimia AVEKKI -kouluttajana. Kouluttajakoulutuksen laajuus on 10 opintopistettä, ja se sisältää 18 lähioppimispäivää (mm. AVEKKI sisältöjen syventävää oppimista, opettamis- ja simulaatioharjoituksia, AVEKIn kouluttamista opiskelijakollegoille, AMK-opiskelijoille ja sovitusti oman toimialan työntekijöille), etätehtäviä sekä harjoituskoulutuksen järjestämisen omassa organisaatiossa. Koulutus antaa siis tietotaitoa aikuisen oppimisesta ja opettamisesta sekä syventää väkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan tietotaitoa. Koulutukseen voivat hakeutua AVEKKI I -koulutuksen käyneet henkilöt.

AVEKKI -kouluttajapätevyys pysyy voimassa kolme vuotta, jonka kuluessa kouluttajan on osallistuttava AVEKKI -keskuksen järjestämään osaamisen näyttöön. Kertauskoulutusten, näyttöjen ja vertalsoppimisen avulla varmistetaan kouluttajan riittävä osaaminen. AVEKKI-keskus järjestää siis kouluttajille osaamisen näytön antamispäiviä, AVEKKI I -koulutuksen sisällöistä kertauskoulutusta, ns. Valtakunnalliset päivät (vuosittain: ajankohtaisia, osaamista syventäviä teemoja ja asiantuntijaosuuksia) ja muita räätälöityjä kouluttamisosaamista vahventavia koulutuksia.

Kysy lisää henkilökunnaltamme.
Seuraavan kouluttajakoulutuksen (syksystä 2024 kevääseen 2025) esitteen ja hakulinkin löydät täältä.

Referenssit

Palautteet

”Turvallisuudentunteen miettiminen; miten tärkeää, mitkä asiat vaikuttavat puolesta ja vastaan. Turvallinen koskeminen toiseen ihmiseen”

”Kouluttajalla paljon hyviä esimerkkejä ja hyvä tietotaito sekä käytännön kokemusta”

”Että asiaa lähestyttiin ennaltaehkäisyn näkökulmasta: mitä voisin tehdä ettei haastavia tilanteita tulisi, miten oma asenteeni vaikuttaa, miten suuressa osassa kehonkieli on vuorovaikutuksessa”

”Todella asiantuntevaa opetusta, hyvä kun oli pohjaa terveydenhuoltoalalta”

”Sain myös lisää työkaluja jatkaa ja kehittää osaamistani”

”Rauhallinen ja selkeäpuheinen opettaja”

”Asiakaslähtöisyys. Meidän työyhteisön tarpeista lähtevä koulutus”

”Antoi ajatuksia käytännöntyöhön ja toimintamalleja”

”Erinomainen ja asiantunteva kouluttaja. Koulutus oli kohderyhmälle suunniteltu ja mietitty, kokonaisuus sisälsi sopivasti teoriaa ja käytännön harjoitteita”

”Uusia tapoja lähestyä asiakasta väkivaltatilanteissa ja ehkäisyssä”

”Kouluttaja yhdisti teorian käytännön tilanteisiin loistavasti esimerkeillä ja omilla kokemuksillaan rikastaen havainnollistaen. Koulutus herätti ajatuksia, uusia ja unohtuneitakin. Lisäsi työn iloa ja motivaatiota”

”Kaikin puolin erittäin onnistunut ja innostava kokonaisuus, korkealla ammattitaidolla toteutettu”

”Pysähtyminen, miettiä omaa toimintaansa, uusia menetelmiä”

”Hyvin mukaansatempaava opetus”

”Erittäin avoin ja rento ilmapiiri, saimme tietoa asioista, joita ei edes ollut aiemmin ajatellut turvallisuuteen liittyviksi”

”Antoi myös aiheen miettiä ja arvioida omia työskentelytapojaan ja asiakkaan lähestymistapoja”

”Kouluttaja oli perillä työn vaatimuksista”

”Kouluttaja otti erittäin hyvin opetettavat huomioon, jaksoi neuvoa vaikka en heti ymmärtänyt”

”Erittäin asiantuntevaa, käytännönläheistä opetusta, josta hyötyä käytännön työelämässä”

”Teoria ja käytännön harjoituksen sopivassa suhteessa”

”Hyvä ja antoisa koulutus, hyödynnän tietoa ja taitoa työssäni”

”Kouluttajalla hyvät esimerkit opetuksessa, jotka elävöittivät opetusta”

AVEKKI Suomessa

Savonian kouluttajien pitämiin AVEKKI-koulutuksiin osallistuneista kaikki palautekyselyyn vastanneet suosittelevat koulutusta muille ja niiden kokonaisarvosana on 4,54 (arviointiasteikko 0= täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä).  

Koulutamme n. 220 koulutusta vuodessa. AVEKKI-Koulutustemme kokonaisarvosana on 4,54 (asteikolla 0-5). Toimimme koko Suomen alueella.
Koulutamme n. 220 koulutusta vuodessa. AVEKKI-Koulutustemme kokonaisarvosana on 4,54 (asteikolla 0-5). Toimimme koko Suomen alueella.
Aikuisopiskelijoita istuu luokassa.

AVEKKI-keskus, Savonia-amk:sta on toteuttanut AVEKKI-koulutuksia muun muassa alla mainituilla paikkakunnilla. Osallistujat ovat olleet erityisesti sosiaali- ja kasvatus-, opetus-, hoito- ja kuntoutus-, vammais- sekä palvelutyö henkilöstöä. Savonialla on useita AVEKKI-kouluttajia, jotka kouluttavat yhteensä noin 220 eri laajuista AVEKKI-koulutusta vuodessa ympäri Suomea. AVEKKIa kouluttaa lisäksi yli 120 lisensoitua AVEKKI-kouluttajaa ympäri Suomea. Koulutettujen työntekijöiden yhteismäärä on sadoissa tuhansissa.

Sosiaali- ja kasvatustyö

EspooJyväskyläLapinlahtiOuluTampere
HaapavesiKajaaniLappeenrantaParainenTervakoski
HeinävesiKangasalaLieksaPoriTervola
HelsinkiKemijärviMikkeliPudasjärviTurenki
IisalmiKokkolaMuhosPulkkilaTurku
IlomantsiKontiolahtiMänttä-VilppulaPunkalaidunVaasa
IvaloKotkaNilsiäRovaniemiVarkaus
JanakkalaKristiinankaupunkiNarvaRuukkiVieremä
JoensuuKuhmoSiilinjärviSiuntioVöyri
JoutsenoLammiOravainenSuonenjokiYlöjärvi

Opetustyö (sis. myös varhaiskasvatus, esiopetustyö, erityisopetus)

AlavieskaJuvaKiuruvesiOuluTuusniemi
AlavusJyväskyläKokkolaPaimioTuusula
HeinolaJärvenpääLahtiPieksämäkiVarkaus
HelsinkiKaaviLeppävirtaRantasalmiVesanto
IiKajaaniLiperiSavonlinnaYlivieska
IisalmiKangasalaLohjaSiilinjärviYlämylly
IlomantsiKeiteleMikkeliSuonenjoki
IvaloKeravaMäntsäläTampere
JoensuuKiiminkiNummelaTervola
JoroinenKirkkonummiNurmijärviTurku

Hoito- ja kuntoutustyö

HaapavesiKangasalaLieksaPulkkilaTurku
HeinävesiKangasniemiMaaninkaPyhäntäTuusniemi
HelsinkiKarttulaMikkeliRautavaaraUtsjoki
JuankoskiKeiteleNilsiäSiikajokiValtimo
IisalmiKemiNurmesSiilinjärviVarkaus
InariKiuruvesiOuluSuolahtiViitasaari
IvaloKokkolaPetäjävesiSuonenjokiÄänekoskki
JoensuuLapinlahtiPieksämäkiTampere
JyväskyläLappeenrantaPielavesiTervo
KaaviLeppävirtaPihtipudasTervola

Vammaistyö

AlavusKangasalaLieksaOuluTervola
HeinävesiKemiLiminkaPieksämäkiTornio
HelsinkiKeminmaaLiperiPomarkkuTurenki
HämeenlinnaKeravaLohjaRaaheTurku
IisalmiKinnulaMikkeliRautavaaraTyrnävä
IlomantsiKokkolaMuhosReisjärviVantaa
ImatraKuopioMuonioRovaniemiVarkaus
IvaloKälviäNaantaliRuukki
JoensuuLapinlahtiNilsiäSavonlinna
JyväskyläLappeenrantaNurmesSeinäjoki
KajaaniLaukaaOrimattilaTampere

Palvelutyö

HelsinkiKuopioTampere
IisalmiOulu

AVEKKIn taustaa

AVEKKIn kehittyminen menestyväksi toimintatapamalliksi

AVEKKIn tietynlaisena syntyhetkenä voidaan pitää Kuopion yliopistollisessa sairaalassa keväällä 2004 pidettyä kokousta, jonka tavoitteena oli yhdistää terveydenhuollon organisaatiot ja niissä toimivat henkilöt luomaan toimintatapamallia tilanteisiin, joissa ilmenee potilaiden hoitajiin kohdistamaa aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta tai niiden uhkaa. Asiaa haluttiin edistää yhteistyössä: AVEKKI -toimintatapamalli kehitettiin AVEKKI-hankkeen aikana 2005–2008. Toimijoina projektissa olivat Savonia-amk (hallinnoija), Niuvanniemen sairaala, Kuopion yliopistollinen keskussairaala, Iisalmen ja Varkauden sairaalat, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pelastusopisto, Kuopion yliopisto ja Kuopion poliisi. Projektin aikoina valmistuivat ensimmäiset AVEKKI-kouluttajat ja toimintamallin kattava kouluttaminen aloitettiin. 

Teemaan liittyvä osaaminen lisääntyy, toimintaympäristöt ja toimintatavat muuttuvat, joten toimintatapamallinkin tulee kehittyä. Projektin päätyttyä AVEKKIn kehittämisestä on Savonia-amk:ssa vastanneet AVEKKI-keskuksen työntekijät. Kehittämistyö on sisältänyt muun muassa AVEKKI 1-koulutusten sisältöjen päivittämistä, kehittämistä ja kouluttajien pedagogisten taitojen lisäämistä. Aggression ennaltaehkäisyn, ennakointi- ja vuorovaikutusosaamisen tärkeyttä ja laajuutta alleviivataan erityisesti nykypäivän AVEKIssa. 

On tärkeää, että AVEKKI-toimintatapamallia opiskelevat ymmärtävät sen riittävän laajasti ja siten ettei synny väärää käsitystä ”pelkästä väkivallanhallintakoulutuksesta”. AVEKKI-kouluttajalla on vaikutusmahdollisuuksia motivoida osallistujia toimimaan, tekemään työtään AVEKKIn mukaisesti.

AVEKKI-keskuksen työntekijöiden ja AVEKKI-kouluttajien yhteistyö kuntien, oppilaitosten, järjestöjen, turvallisuusalan asiantuntijoiden, työyhteisöjen ja työelämän projektien kanssa on merkittävää. AVEKKIiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä on tehty muun muassa opinnäytetöissä ja myös paikallisesti työyksiköissä ja -organisaatioissa. Yhteistyön ja teeman tutkimuksen avulla toimintamallin kehitystyö jatkuu.

AVEKKIn uutiset

Kehitys ja tutkimus

Kehittämis- ja tutkimustyö on jo sinällään yksi ammattikorkeakoulun lakisääteisistä tehtävistä.

AVEKKI-toimintatapamallia ja osaamiskeskuksen tarjoamia koulutuksia kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin. Juuri muokattavuus voidaan lukea AVEKKIn eduksi. Siitä, että koulutussisällöt on räätälöity tarkasti kohderyhmälle sopiviksi, on saatu erittäin hyvää palautetta. AVEKKIn sisältöä ohjaa moniammatillinen, kokenut ohjausryhmä, jonka koko ja toiminta on osoittautunut toimivaksi. Kehittämistyön ja koulutusten muokattavuuden reunaehdot eivät ole liian raskaat eivätkä liian pysyviksi tehtyjä.

Koulutuksesta kerätään systemaattisesti suullista palautetta. Lisäksi kirjallisia palautekyselyitä on tehty kymmeniä tuhansia. Näiden palautteiden analyysit ovat yksi keskeinen kehittämistyön perusta kuten myös AVEKKI-kouluttajilta kertauskoulutuksien yhteydessä saadut palautteet ja koulutuskokemukset.

Esimerkiksi vuosina 2009 ja 2013 päivitettiin AVEKKI-kouluttajilla oleva diamateriaali ja käytännön harjoitteiden tekniikoita ohjattiin yhä turvallisempaan suuntaan. Kouluttajien osaamisen tueksi kertauskoulutusten lisänä on tarjottu täydennyskoulutusta esimerkiksi hätävarjelu-teemasta ja sen kouluttamisesta. Vuonna 2015-17 kouluttajat osallistuvat toimintatapamallin päivityskoulutukseen, jonka jälkeen koulutukset pidetään päivitetyin tiedoin.

Tutkimustyö on pääosin keskittynyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnäytetöihin, myös väitöskirjatasoista tutkimusta on tekeillä. Lisäksi esimerkiksi sairaalat ovat tehneet omia tilastoselvityksiään väkivaltatilanteiden määristä ja on voitu osoittaa, että vähentyneillä väkivaltatilanteiden lukumäärillä ja AVEKKI-koulutusten käymisellä on olemassa yhteys.

AVEKKIin liittyen on tehty muun muassa seuraavat opinnäytetyöt ja tutkimukset

Leinonen, A-M., Martikainen, H. & Tähkävuori-Mustaparta, R. 2019. AVEKKI-toimintatapamalli lastenpsykiatrisessa hoitotyössä: Ohje uusille työntekijöille aggressiivisten tilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen KYS lastenpsykiatrian akuuttiosastolla 2753.
Savonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/262024

Kainulainen, H-M. 2018.
Lasten ja nuorten aggression hallintaan liittyvät käytänteet ja toimintatavat : AVEKKI-kouluttajamateriaalin kehittämistyö. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805219328

Ek, E. & Räisänen, J. 2017.
Tavallisimmat väkivaltatilanteet hoitotyössä : käsikirjoitukset Savonia-ammattikorkeakoulun simulaatio-opintoihin. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705229532

Kuosmanen, T. & Huuskonen, N. 2017.
Väkivaltatilanteiden ennakointi ja hallinta psykiatrisilla osastoilla : Koljonvirran sairaalan hoitajien kokemuksia. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704184866

Lappalainen, L. 2017.
Turvallinen työympäristö – AVEKKI-koulutuksen kehittäminen Siun sotessa. Karelia-ammattikorkeakoulu.
Opinnäytetyö, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060612515

Back, J. 2016
Poliisin asiantuntemuksen hyödyntäminen AVEKKIkouluttajien tietotaidon lisäämiseksi yhteistyössä AVEKKI-osaamiskeskuksen kanssa. Poliisiammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016110415750

Ekosaari, L. 2016.
Kivenpuiston toimintakulttuuri muutoksessa – AVEKKI-toimintatapamallin juurtumisen edellytyksiä
Humanistinen ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016111416133

Sagulin-Raatikainen, A. & Suomela, S. 2016.
Esitutkimus AVEKKI-toiminnan käyttöönotosta Wiitaunionissa. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604023781

Hätinen, A. 2015.
Haastavan asiakkaan kohtaaminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015092314833

Korvola, J. 2014.
Potilas käyttäytynyt hoitotilanteessa väkivaltaisesti –merkintä : Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Mikkelin ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405076402

Merikari, S. 2014.
AVEKKI-toimintatapamalli työvälineenä lastenpsykiatrisella osastolla.Tampereen ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014120318161

Ratinen, Tuomo 2013.
AVEKKI-toimintatapamallin vaikutukset vammaistyössä. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112017541

Hackzell T. 2013.
Uhkaavan ja aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen diakoniatyössä : henkilöstökoulutus Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijöille.
Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201302132301

Sürmeli M. 2013.
Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön mielipiteitä AVEKKI1-koulutuksesta saadusta tiedosta ja osaamisesta. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305219913

Hippi H. & Ahonen P. 2012.
AVEKKI-toimintatapamalli tutuksi perheille. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112917349

Ylönen M. 2011.
”Apua jaksamaan haastavassa työssä” : AVEKKI-toimintatapamalli työntekijöiden kokemana Vaalialan kuntoutuskeskuksen lastenyksiköissä. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011092813304

Haikonen E. & Pulkkinen T. 2010.
Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen: Ohjeistuksen kehittäminen Mikkelin kotihoidon henkilöstölle. Mikkelin ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005118907

Mustonen, M., Puhakka, M. & Pulkkinen, H. 2010.
Hoitajien kirjaamat väkivaltatilanteet Niuvanniemen sairaalan interventio-osastoilla. Mikkelin ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120917659

Parviainen P. & Ulmanen L. 2010.
Päivystysalueen henkilöstön näkemyksiä väkivallan hallintakeinoista. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120116661

Piitulainen T., Blohin J. & Kankkunen, K. 2010.
Avekki-koulutuksen antamat valmiudet väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen Niuvanniemen sairaalassa. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010110514201

Juuti T., Juntunen A. & Heinänen M. 2009.
Avekki 1-koulutukseen osallistuneiden mielipiteitä koulutuksen sisällöstä ja soveltuvuudesta työelämän väkivaltatilanteisiin. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200912016608

Lamberg J., Heikkinen M. & Huttunen K. 2009.
Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien lasten vanhempien kokemuksia AVEKKI-perhekoulutuksen annista. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200912077301

Frilander M. & Hämäläinen J. 2008.
Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian klinikan hoitajien kokemuksia AVEKKI I -koulutuksesta ja sen ylläpitokoulutuksesta. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Inkinen U. & Koskivuori A-L. 2008.
Röntgenhoitajien kokemuksia uhka- ja väkivaltatilanteista Kys:n röntgenosastolla. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Karhunen A. & Röppänen L. 2008.
Taistele tai pakene – Niuvanniemen sairaalakoulun henkilökunnan näkemykset aggressiivisuuden hallinasta ja ennaltaehkäisystä. Erityiskasvatuksen kandidaatin tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Joensuun yliopisto

Lång T. 2008. Väkivaltatilanteet vastaanottotoiminnassa – tarkasta, turvaa, toimi ja toivu. Kehittämistyö. Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Taattola S. 2007. Väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta – sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön arvioita AVEKKI -kouluttajakoulutuksesta. Pro gradu. Hoitotieteenlaitos. Kuopion yliopisto.

AVEKIsta lehdissä ja muissa julkaisuissa

Kauppila K., Lommi R., Hakkarainen K. &  Hemmi A. 2019.
AVEKKI-luokitus vuorovaikutukseen arjen vaativissa tilanteissa. Lasten asialla -lehti, verkkopalsta. Lastenneurologianhoitajat ry.

Aho J., Pennanen H., Kauppila K. & Sirén P. 2016. Developing together good practices within AVEKKI-model – Cooperation between education and working life. Proceeding book of 5th International Conference on Violence in the Health Sector. Dublin, Ireland.

Heikkinen J., Korhonen H., Korhonen I., Rutanen H., Rönkkö S., Aho J. & Pennanen H.
Terveysalan opiskelijoiden kokemuksia AVEKKI-koulutuksesta. Bionalyytikko, 1/2016.

Äijälä J. (toim.) Käytös hallintaan värikoodin avulla. Täydennyskoulutus. Opettaja 13/2016, 37.

Hämäläinen, K., Kanerva, A. & Huttunen, P. Hoitokulttuurin muutos vähensi eristämistä. Sairaanhoitaja, 7/2015.

Työkaluja väkivallan ehkäisyyn. Tehy nro 8/2011, s. 24-27.

Taattola S. & Ruotsalainen A-L. 2010. Prevention and management of violence (AVEKKI) in Health Care Study Programme at Savonia University of Applied Sciences. Proceeding book of Second International Conference on Violence in the Health Sector. From Awareness to Sustainable Action. Netherlands.

AVEKKI -toimintamallista apua lapsen haastavaan käyttäytymiseen. Joroisten lehti.

AVEKKI konferensseissa

AVEKKIa ja siihen liittyviä produktioita on esitelty lukuisissa ammatillisissa koulutus- ja konferenssitilaisuuksissa Suomessa. Ulkomailla mm.:

Aho J., Pennanen H., Kauppila K. & Sirén P. 2016.
Developing together good practices within AVEKKI-model – Cooperation between education and working life. 5th International Conference on Violence in the Health Sector. Dublin, Ireland.

Taattola S. & Ruotsalainen A-L. 2010. Prevention and management of violence (AVEKKI) in Health Care Study Programme at Savonia University of Applied Sciences. Second International Conference on Violence in the Health Sector. From Awareness to Sustainable Action. Netherlands.

Mies esittelee AVEKKI-esitettä naiselle.
Nainen seisoo kaavion vierellä.

Yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun AVEKKI-keskuksen henkilökunnan työnkuvaan kuuluu AVEKKI-koulutusten koulutussisältöjen kohderyhmäkohtainen, räätälöity suunnittelu, sopiminen ja toteuttaminen. AVEKKI-keskus toteuttaa asiantuntijapalveluina myös työyhteisöjen konsultaatioita ja yksilöllisesti sovittuja teemaan liittyviä koulutuksia. AVEKKIa kouluttaa lisäksi noin 190 kouluttajaa ympäri Suomea.

Kouluttajilla on vahva terveydenhuollon ammatillinen tausta ja kokemusta erilaisten työyhteisöjen koulutuksista. Koulutuksia on järjestetty Suomessa laajasti mm. sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla, kasvatus- ja opetustyössä, kouluissa, sekä ammattiopistoissa. Koulutuksia on saatavilla myös englanniksi, ja niitä on toteuttu tarpeiden mukaan myös ulkomailla.

Koulutustilaukset, Savonia

Savonian täydennyskoulutus   
Savonia-ammattikorkeakoulu
PL 6
70201 KUOPIO                                                                
taydennyskoulutus@savonia.fi

Kouluttajat

Jukka Aho

Jukka Aho
AVEKKI-asiantuntija, lehtori
Työyhteisöjen turvallisuuskoulutukset
Savonia-ammattikorkeakoulu
+358 44 785 6492 
jukka.aho@savonia.fi 

Risto Lommi

Risto Lommi
TKI-asiantuntija, AVEKKI-asiantuntija
Työyhteisöjen turvallisuuskoulutukset
Savonia-ammattikorkeakoulu
+358 44 785 6544
risto.lommi@savonia.fi

Jani Kirjavainen

Jani Kirjavainen
TKI-asiantuntija, AVEKKI-asiantuntija
Työyhteisöjen turvallisuuskoulutukset
Savonia-ammattikorkeakoulu
+358 44 785 6448
jani.kirjavainen@savonia.fi 

Jani Back

Jani Back
Työyhteisöjen turvallisuuskoulutukset
koulutus: poliisi (AMK), sairaanhoitaja (AMK)
Savonia-ammattikorkeakoulu
+358 50 352 4309
jani.back@savonia.fi

Mimmi

Mimmi Nenonen
TKI-asiantuntija, AVEKKI-asiantuntija
Työyhteisöjen turvallisuuskoulutukset
Savonia-ammattikorkeakoulu
+358 44 785 6160
mimmi.nenonen@savonia.fi