Agrologiopiskelija ajamassa traktoria.

Maatalouden teknologiaosaajista huutava pula – agrologikoulutus vastaa työelämän asiantuntijatarpeisiin

Ruuantuotanto on murroksessa ilmastonmuutoksen ja kannattavuuspaineiden edessä.

Agrologikoulutuksen uusi suuntautumisvaihtoehto agroteknologia tuottaa kaivattua osaamista työelämän tarpeisiin.

– Koulutusorganisaatiollemme tuli työantajilta laajalti viestiä, että maatalouden teknologiaosaajista on huutava pula ja tulevaisuudessa vielä suurempi. Jo tämän päivän teknologioiden käyttäminen on haasteellista, saati uuden kehittäminen, kertoo Savonia-ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Petri Kainulainen.

Agrologin tutkinto valmistaa toimimaan ruoantuotannon, maaseutuelinkeinojen ja agroteknologian asiantuntijana sekä työskentelemään vastuullisesti ja kestävästi, hyödyntäen tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa.

– Agroteknologian osaamista tarvitaan esimerkiksi täsmäviljelyn ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Agroteknologiaan suuntautuneet työskentelevät todennäköisesti maatalouskonekaupassa ja maatalouden teknologiaa kehittävissä ja valmistavissa yrityksissä, Kainulainen kuvailee.

Opinnoissa on mahdollista valita myös maatalousyrittäjäksi tai asiantuntijaksi suuntautuminen. Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa 15.03. – 30.03.2023.

– Savonian agrologikoulutuksen monimuotototeutukseen voi osallistua niin sanotuista kotipesistä. Pienryhmät kokoontuvat kysynnän mukaan Iisalmessa Varkaudessa, Kiteellä ja Virolahdella Harjun oppimiskeskuksen tiloissa. Monimuotoisesti opiskeleville kontaktiopetusta on noin viikon verran kuukaudessa. Tällöin ryhmä kokoontuu opiskelemaan asioita opettajajohtoisesti. Muina aikoina opiskelu on yleensä yksilö- tai ryhmätyöskentelyä opiskelijoiden oman aikataulun mukaisesti. Tentit ja harjoitustyöt tehdään sähköisellä oppimisalustalla, joka mahdollistaa varsin joustavan opintojen ajoittamisen, kertoo luonnonvara-alan yliopettaja Heli Wahlroos.

Tutustu agrologikoulutukseen – yhteishaku 15.–30.3.2023