Petimateriaaleja leijupetiteknologiaan kiertotaloutta unohtamatta

Luonnonkvartsihiekkaa on käytetty yleisesti leijupetikattiloiden inerttinä petimateriaalina. Savonia-amaattikorkeakoulun ja Fesconin yhteistyössä on tutkittu Varkauden Energiatutkimuskeskuksen leijupetikattilalla erilaisten petimateriaalivaihtoehtojen soveltuvuutta ja vaikutusta petimateriaalien vaihtotarpeeseen ja mahdollisiin päästöihin. Tutkimuksissa on havaittu, että oikealla petimateriaalin valinnalla pedin vaihtotarvetta voidaan merkittävästi vähentää jopa yhteen 10 osaan. Tällä on merkittävä vaikutus polttolaitosten ympäristövaikutukseen käytettävän materiaalin kulutuksen ja niiden kuljetusten vähenemisen kautta. Myös kaatopaikkakuormitus vähenee. On myös havaittu, että materiaalien kuluttavuudella on suuria eroja, joka vaikuttavat laitteistojen kestävyyteen.

Yhteistyökumppanin kommentit

Panostamme voimakkaasti tuotekehitykseen petimateriaalien osalta ja teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten, kattilavalmistajien ja asiakkaidemme kanssa kehittääksemme  erikoistuotteita polttoprosesseihin, joissa polttoaineiden ominaisuudet asettavat erityisvaatimuksia käytettävälle petimateriaalille. Savonia-ammattikorkeakoulu on ollut merkittävästi mukana tässä kehitystyössä.  On todella mielenkiintoista saada tehdä työtä yhdessä ammattilaisten kanssa. Löytää yhdessä ratkaisuja merkittävien haasteiden edessä, jota mm. valtiovallan puolesta tulee.

Majanen Eero, liiketoimintajohtaja, Fescon Oy
Eero Majasen kasvokuva, jossa hän katsoo suoraan kameraan ja hymyilee.
Fescon Oy:n logo, jossa lukee punaisella tekstillä Fescon ja mustalla tekstillä Pinnan verran parempi.

Fakta

Fescon Oy on perustettu vuonna 1984 Siilinjärvellä ja sen juuret ovat Lujabetonin tuotekehitystoiminnassa. Aluksi Fesconin tuotekehityksessä keskityttiin erilaisten valmis- ja kuivabetonien kehittämiseen. 90-luvun alussa pääkonttorikin siirtyi Siilinjärveltä Hyvinkäälle ja nykyään Fescon on Suomen suurin voimalaitosten petimateriaalien valmistaja ja niiden kehityksen edelläkävijä. Tuotantolaitoksia Fesconilla on neljällä paikkakunnalla Suomessa. Yrityksen liikevaihto oli 25,8 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja henkilöstöä on noin 65.

Tavoite 7 - Edullista ja puhdasta energiaa

7.2

Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: