Biojätteestä ruokatuotannon pelastajaksi

Vuoteen 2050 mennessä maapallon ruoan tuotannon tarve on kasvanut arviolta 60 prosenttia nykyisestä. Kuitenkin 33 prosenttia ruoasta menee jätteeksi. YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on ruokajätteen vähentäminen 50 prosentilla. Valuewaste-hanke tarttuu näihin haasteisiin tarkastelemalla arvoverkkoa kokonaisuutena ja etsimällä uusia arvonluontimahdollisuuksia. Marraskuussa 2018 käynnistyneen nelivuotisen hankkeen tavoitteena on tuottaa ensimmäinen eurooppalainen kokonaisratkaisu bioarvoketjun hyödyntämiseksi.

Valuewasten arvoketjujen (mikrobit, hyönteiset, sekä lannoitteet) raaka-aineina ovat erityisesti biojätteet kotitalouksista ja ravintoloista. Samalla asukkaille järjestetään kampanjoita, joiden avulla tavoitellaan parempaa keräysastetta ja puhtaampaa materiaalia. Esimerkiksi Espanjan Murciassa kampanjoiden avulla on jo saavutettu erittäin lupaavia tuloksia. Tavoitteena on luoda strategia, joka edistää uusien ratkaisujen kaupallistamista, sekä Valuewasten kokonaisratkaisun käyttöönottoa EU:n alueella.

Yhteistyökumppanin kommentit

”Valuewaste (http://valuewaste.eu/) on CETENMAn koordinoima H2020-hanke, jossa ehdotetaan integroitua kaupunkien biojätteiden, eli elintarvikkeiden ja rehujen hyödyntämisjärjestelmää strategiseksi tuotteeksi EU:lle. Kerättyjä tietoja käytetään osoittamaan prosessien tekninen ja taloudellinen toteutettavuus sekä biotuotteiden turvallisuus ja luotettavuus. Tietomme ja kokemuksemme ruokkivat poliittista keskustelua, jotta päättäjät voivat paremmin ymmärtää nykyisen lainsäädännön rajoitukset ja mukauttaa sitä tarpeen mukaan. Tämä johtaa ratkaisumme laajentamiseen kaikkialla Euroopassa kehittämällä uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, jotka muuttavat kaupunkeja todellisiksi kaupunkien biotalouden keskuksiksi. Tämä puolestaan tasoittaa tietä tehokkaaseen kiertotalouteen siirtymiseen. Savonia on keskeinen kumppanimme kiertotalousmallien ja sosiaalisen hyväksynnän tutkimusten kehittämisessä.”

Martín Soriano (PhD Environmental Science)
R&D Project Coordinator
Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente
Puolilähikuva Martin Sorianosta. Hän hymyilee ja katsoo kameraan yllään valkoinen t-paita.

Tavoite 15 - Maanpäällinen elämä

15.9

Ekosysteemin ja luonnon monimuotoisuus.

Tavoite 13 - Ilmastotekoja

13.2

Imastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun.


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: