Kivun hoidon vaikuttavuuden parantajat

Neuromodulaatioprosessista vastaavat apulaisylilääkäri ja osastonhoitaja osallistuivat vuoden 2017 Sinustako rohkea uudistaja –lähijohtajavalmennukseen, jonka Savon ammattiopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu yhdessä liiketoimintapalveluna järjestivät.

Valmennukseen sisältyi Savonian A’WOT-analyysityökalun käyttäminen. Vuoden 2018 aikana toteutettiin neuromodulaatioprosessin vaikuttavuuden analyysi räätälöidyllä keskinäisriippuvuudet huomioon ottavalla menetelmällä.

Tulokset osoittivat neuromodulaatiohoitajan, tiimityön ja monialaisen kipukeskuksen perustamisen avaintekijöiksi hoitoprosessin vaikuttavuuden parantamisessa.

Analyysin tulokset julkaistaan tieteellisessä julkaisusarjassa.

Yhteistyökumppanin kommentit

Neuromodulaatioprosessin kehittäminen Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa on ollut innostavaa ja tuloksellista. Kivun hoidossa vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa, koska kipua ei voi mitata objektiivisesti.

Olemme löytäneet mielestämme keskeiset menestystekijät hoidon vaikuttavuuden kannalta ja pyrimme kehittämään vahvuuksiamme tulevaisuudessakin.”

Neurokirurgi Mikael von und zu Fraunberg , Kansallisen Neurokeskuksen johtaja

Mikael von und zu Fraunbergin kasvokuva, jossa hän katsoo kameraa ja hymyilee.
Kuopion yliopistollisen sairaalan logo, jossa lukee KYS

Fakta

Neuromodulaatiolla tarkoitetaan hermoston toiminnan sääntelyä kohdennetun sähköisen stimulaation tai lääkehoidon avulla. KYSin Neurokeskuksessa hoidetaan vuosittain 40-60 vaikeasta kroonisesta hermokivusta kärsivää potilasta selkäytimen takajuostestimulaatiolla

Tavoite 3 - Terveyttä ja hyvinvointia

3.4

Tarttumattomat taudit


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: