Parasta vanhustyön työyhteisöä etsimässä

Vetovoimainen vanhustyö –hanke etsii kyselyn avulla Suomen parasta vanhustyön työyksikköä yhdessä Tehyn ja Superin kanssa. Kolme parasta yksikköä palkitaan. Kysely on eräänlainen kilpailujulistus vanhustyön toimijoille. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin vanhustyön laatua ja tuoda onnistumisia valokeilaan. Tätä kautta voidaan muuttaa alan julkisuusmielikuvaa ja lisätä vetovoimaa, mikä on Vetovoimainen vanhustyö –hankkeen tärkein tavoite.

Kyselyssä selvitetään työyhteisöjen onnistumista eri osa-alueilla, kuten henkilöstön osaaminen, johtaminen, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen, ammatillinen kehittyminen, innovatiivisuus ja kehittäminen, sekä yhteisöllisyys.

Tavoitteena on löytää alan parhaat työyksiköt, jotta voimme oppia heiltä lisää!

Yhteistyökumppanin kommentit

”Tehy lähti innostuneesti mukaan Sakkyn ja Savonia amk:n hallinnoimaan Vetovoimainen vanhustyö – hankkeeseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista on kautta linjan suuri pula, mutta eniten pulaa lienee vanhustyönparissa, koska alan opiskelijatkaan eivät valitse vanhustyötä suuntautumisvaihtoehdokseen. Tällä hankkeella voimme tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja nostaa esiin niitä työpaikkoja, jotka ovat esimerkillisiä, niin palvelusaajan näkökulmasta, kuin työntekijän näkökulmasta.”

Hanna Ripaoja, järjestöasiantuntija
Tehy ry

Hanna Ripaojan kasvokuva, jossa hän hymyilee ja katsoo kameraan.
Logo, jossa lukee "Vetovoimainen vanhustyö""

Fakta

Vetovoimainen vanhustyö –hanketta toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Savon koulutuskuntayhtymä 1.1.2020 – 31.12.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 129 766 euroa ja sen rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Tavoitteena on parantaa mielikuvia vanhustyötä ja lisätä alan veto- ja pitovoimaa.

Tavoite 3 - Terveyttä ja hyvinvointia

3.8

Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: